Journalgennemgang af amputationer igangsættes

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Zand.News – »Jeg er glad for, at vi nu kan sætte gang i undersøgelsen af patientforløbene. Når vi gennemgår journaler for at afklare, om patienters amputation kunne være undgået eller udskudt, er det vigtigt for Region Sjælland, at der er tillid til undersøgelsen af patientforløbene,« lyder det fra den lægefaglige koncerndirektør i Region Sjælland.

Uvildige speciallæger gennemgår 1975 patienters forløb med det formål at rådgive og erstatningsvejlede patienter, hvor der er tvivl om, hvor vidt patienternes amputation kunne være undgået eller udskudt.

Formålet er at rådgive og erstatningsvejlede patienter

I forlængelse af beslutningen i Forretningsudvalget i Region Sjælland om at gennemgå journaler for alle patienter, der i en 10-årig periode har fået foretaget amputation ved hofte, lår, knæ eller underben, sætter regionen nu gang i en journalgennemgang.

Formålet er at rådgive og erstatningsvejlede patienter, hvor der er tvivl om patienternes amputation kunne være undgået eller udskudt.

»Jeg er glad for, at vi nu kan sætte gang i undersøgelsen af patientforløbene. Når vi gennemgår journaler for at afklare, om patienters amputation kunne være undgået eller udskudt, er det vigtigt for Region Sjælland, at der er tillid til undersøgelsen af patientforløbene. Derfor har vi ansat uvildige speciallæger til at stå for gennemgangen,« siger Jesper Gyllenborg, der er lægefaglig koncerndirektør i Region Sjælland.

Flere uvildige speciallæger ansat til gennemgangen

Uvildige speciallæger i enten karkirurgi eller ortopædkirurgi vil stå for gennemgangen. Region Sjælland har rekrutteret de lægelige specialister sammen med Region Syddanmark, der også har sat gang i en undersøgelse af benamputeredes patientforløb.

I Region Sjælland er der foreløbig ansat 11 speciallæger til at gennemgå patientforløbene. De har alle tilfælles, at de ikke har været ansat i de relevante specialer i Region Sjælland i den periode, hvor amputationerne har fundet sted.

De uvildige speciallæger vil samlet gennemgå 1975 patienters forløb. Der er tale om patienter som enten bor i Region Sjælland eller som har fået foretaget en amputation på et sygehus i regionen. Alle patientforløb forventes at være gennemgået inden årets udgang.

Patienter (eller pårørende) får omgående besked

Undersøgelsen vil fra start gennemgå patientforløb fra 2013. Herefter vil perioden 2014-2022 gennemgås. Patienterne, der fortsat er i live, vil først få gennemgået deres forløb. Derefter følger gennemgang af afdøde patienter. Denne rækkefølge er valgt for at tage hensyn til den lovbestemte forældelsesfrist for klage- og erstatningssager.

»Vi er opmærksomme på den lovbestemte forældelsesfrist. For at kunne hjælpe så mange patienter som muligt, kommer de uvildige speciallæger til at starte med at vurdere patientforløb fra 2013. Men netop at hensyn til forældelsesfristen bør patienter ikke vente på at få deres forløb gennemgået i Region Sjælland, hvis de tænker, der kan være sket fejl i behandlingsforløbet,« siger Jesper Gyllenborg.

Når speciallægen har afsluttet sin gennemgang af et patientforløb, vil der kort efter sendes brev til patienter, hvor der er tvivl om patienternes amputation kunne være undgået eller udskudt. Er patienten afgået ved døden, kontaktes de pårørende, som kan identificeres via skifteretten.

Patienter få hjælp til at klage eller søge erstatning

Som altid skal klagesager rejses ved Styrelsen for Patientklager, mens erstatningssager skal rejses ved Patienterstatningen. Det er alene Patienterstatningen, som afgør, om en borger har ret til erstatning, mens Styrelsen for Patientklager afgør klagesager. Region Sjællands uvildige patientvejledere kan, hvis de identificerede patienter ønsker det, hjælpe med at klage eller søge erstatning.

»Patienterne kan tage udgangspunkt i speciallægernes vurdering, hvis de ønsker at anmelde deres en sag. Det er vigtigt at understrege, at alle patienter, uanset om deres forløb er vurderet af speciallæger, kan klage eller søge erstatning, hvis man mener, at der er sket fejl i behandlingen,« siger Jesper Gyllenborg.

I tråd med den politiske proces og handleplan fra august

Journalgennemgang af 1975 patienters forløb er i tråd med den aftalte politiske proces. I forbindelse med Forretningsudvalgets vedtagelse af en handleplan igangsat 9. august 2022 for hele det karkirurgiske område, hvor en undersøgelse af en række patientforløb indgik, var Forretningsudvalget enige om, at man var klar til at undersøge flere patientforløb.

I første omgang har Region Sjælland undersøgt patientforløb fra 2019-2022, hvor patienten ikke er set eller vurderet af en karkirurg et år forud for amputationen. I alt 150 forløb blev gennemgået, og her blev fundet fem patienter, hvor der er tvivl om, hvorvidt deres amputationer kunne have været undgået eller udskudt.

Efterfølgende har administrationen, som aftalt med regionens politikere, drøftet resultaterne med relevante aktører. Det er på den baggrund, at journalgennemgangen af 1975 patienters forløb blev besluttet og nu kan sættes i gang.

Læs også: Hjælp til benamputerede og risikopatienter
Læs også: Journalgennemgang af benamputerede patienter udvides

Fakta om journalgennemgangen i Region Sjælland:

  • 1975 benamputerede patienter får nu deres behandlingsforløb gennemgået. De 1975 patienter har fået foretaget i alt 2671 amputationer.
  • Region Sjælland kommer til at undersøge patientforløb fra 15/06/2013 til 31/12/2022. Denne skæringsdato er sat for at imødekomme forældelsesfristen og sikre, at de gennemgåede patienter har mulighed for at søge og opnå erstatning.
  • I forbindelse med gennemgangen frasorteres ikke-relevante patienter, som er amputeret på grund af kræftsygdom eller en ulykke.
  • Region Sjælland har foreløbig ansat 11 speciallæger i enten karkirurgi eller ortopædkirurgi til at gennemgå patientforløbene.
  • Forud for igangsættelse af journalgennemgang har et stort forarbejde fundet sted. Sammen med Region Syddanmark er rekrutteret uvildige speciallæger til at foretage gennemgang af journaler.
  • Ligeledes er der lagt et stort forarbejde i at sikre, at speciallægerne kan tilgå alle de nødvendige oplysninger om alle patienter – her er det blandt andet en faktor, at der har været forskellige journalsystemer over de seneste ti år. I den forbindelse er der i samarbejde med Region Syddanmark også udviklet en it-løsning til at understøtte gennemgangen.
  • Umiddelbart efter speciallægen har afsluttet sin gennemgang af et patientforløb, vil der sendes direkte besked til patienter, der vurderes at skulle klage-/erstatningsvejledes. Er patienten afgået ved døden, kontaktes de pårørende, som kan identificeres via skifteretten.
  • Der gives ikke direkte besked til de patienter, hvor det ikke vurderes, at patienten skal klage-/erstatningsvejledes. For alle patienter gælder, at den uvildige speciallæges vurdering vil blive indscannet i patientens elektroniske patientjournal.
  • På Region Sjællands hjemmeside vil det fra 5. juni være muligt at følge med i, hvor mange patientforløb, der er gennemgået. Informationen opdateres fra 5. juni ugentligt hver mandag kl. 12.

Øverst: Lægefaglig koncerndirektør Jesper Gyllenborg. (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.