Hjælp til benamputerede og risikopatienter

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Zand.News – »Vi skal gøre alt, hvad vi kan for patienter i risiko for benamputation og for de patienter, hvor en amputation desværre ikke kan undgås. Vi skal generelt have fokus på livet efter amputation, og hvordan sundhedsvæsenet kan hjælpe borgerne bedst muligt,« lyder det fra regionsrådsformanden.

Regionsrådet har bevilget 5 millioner kroner til projekt, som skal hjælpe benamputerede patienter og patienter i risiko for benamputation. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

ViRSA skal forstærke indsatsen

Region Sjælland forstærker hjælpen til benamputerede patienter og patienter i langvarig sårbehandling i risiko for benamputation. Det er målet med en bevilling på 5 millioner kroner fra regionsrådet til Vidensenhed for Rehabilitering ved Sår og Amputationer (ViRSA).

»Vi skal gøre alt, hvad vi kan for patienter i risiko for benamputation og for de patienter, hvor en amputation desværre ikke kan undgås. Vi skal generelt have fokus på livet efter amputation, og hvordan sundhedsvæsenet kan hjælpe borgerne bedst muligt. Gennem arbejdet i Vidensenhed for Rehabilitering ved Sår og Amputationer (ViRSA) vil vi forstærke den indsats,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Samler viden til gavn for patienter

Forskningen viser, at der fra sygehus til sygehus og fra kommune til kommune kan være forskel på, hvilket tilbud benamputerede patienter og patienter i langvarig sårbehandling i risiko for benamputation får, og hvor stor viden det behandlende sundhedspersonale har.

ViRSA opbygger og udbreder viden med det formål at forbedre de rehabiliterende og lindrende tilbud til patienterne. Det skal føre til bedre genoptræning og bedre lindring af smerter og andre gener. Blandt andet gennem mere viden til både sundhedspersonale, patienter og pårørende.

»Patienterne skal opleve sammenhæng i deres forløb, og at veluddannet personale står for behandlingen. ViRSA skal opbygge viden og stå for at udbrede den viden, vi allerede har, så alle patienter og pårørende kan få god behandling, hjælp og støtte,« siger Heino Knudsen.

Amputerede kan få personlig rådgiver

Vidensenheden har eksisteret i to år, og bevillingen på 5 millioner kroner sikrer, at VIRSA kan fortsætte de næste fem år. Pengene skal gå til drift. Derudover arbejdes der på at skaffe fondsmidler til konkrete projekter.

Der er allerede gang i flere forskningsprojekter finansieret af fonde herunder Steno Diabetes Center Sjælland. En national amputations database er ved at blive opbygget, og personale fra ViRSA har stået i spidsen for at udvikle nationale kliniske retningslinjer på området. Aktuelt er der også et projekt i gang med at udvikle en proaktiv og lindrende tilgang til patienter med diabetiske fodsår.

Med bevillingen fra regionsrådet kan der sættes nye projekter i gang. Ny-amputerede og deres pårørende kan se frem til at blive fulgt og have adgang til personlig rådgivning. Derudover er en ny hjemmeside med relevant viden på tegnebrættet.

Vidensenhed for Rehabilitering ved Sår og Amputationer er en regional funktion placeret på Holbæk Sygehus og er udviklet i samarbejde mellem sygehuset, Ortopædkirurgisk Afdeling, og Steno Diabetes Center Sjælland.

Indsatsen supplerer den handleplan for det karkirurgiske område, der blev politisk vedtaget i august. Handleplanen indeholder flere initiativer for at forebygge benamputationer.

Øverst: Regionshuset. (Foto: Region Sjælland). PM/pele.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.