Udsatte unge har størst risiko for at blive voldsofre

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Risikoen for at blive offer for voldsforbrydelser afhænger af køn og alder samt social og økonomisk baggrund.

16-19-årige kvinder, der kommer fra en svag social og økonomisk baggrund, har markant højere risiko for at blive udsat for seksuel vold end andre kvinder.

Mænd med samme baggrund og alder har større risiko for at blive udsat for grov vold end andre mænd.

Det er to af konklusionerne fra en ny VIVE-rapport, der for første gang kortlægger både risikoen for vold og de langvarige konsekvenser for offer og familie. Det skriver VIVE i en pressemeddelelse.

Sammenhæng med køn, alder og social baggrund

Risikoen for at blive offer for voldsforbrydelser afhænger af køn og alder samt social og økonomisk baggrund. For eksempel har 16-19-årige kvinder, der kommer fra en svag socialøkonomisk baggrund, markant højere risiko for at blive udsat for seksuelle krænkelser og overgreb end jævnaldrende kvinder.

Mænd i samme aldersgruppe og med samme baggrund har højere risiko for at blive udsat for simple og grove voldsforbrydelser end jævnaldrende mænd fra mere ressourcestærke familier.

Det viser en ny VIVE-rapport, der har kortlagt voldsofre i Danmark i perioden 2001-2016. Rapporten er finansieret af Offerfonden og har som den første af sin art både fokus på risikoen for at blive offer for vold samt konsekvenserne af vold.

»En ung kvinde mellem 16 og 19 år har 15 gange højere risiko for at blive udsat for seksuel vold end en kvinde mellem 40 og 49 år,« siger seniorforsker Stefan Bastholm Andrade, der står bag rapporten, og uddyber:

»Særligt unge kvinder fra hjem med få sociale og økonomiske ressourcer er i risikogruppen. De har 50 procent større risiko for at blive udsat for seksuelle krænkelser og over to gange så høj risiko for seksuelle overgreb end jævnaldrende kvinder fra de mest ressourcestærke hjem.«

Vold avler psykisk sygdom, misbrug og arbejdsløshed

Det har ofte langvarige konsekvenser at være udsat for vold. Undersøgelsen viser, at vold skaber et øget behov for hjælp til en lang række problematikker såsom psykisk sygdom, misbrug og lav tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gælder både for offeret og for offerets familie.

»Især seksuelle forbrydelser har en lang række negative konsekvenser. Helt op til 10 år efter forbrydelsen har offeret øget risiko for psykiske problemer, misbrugsproblemer og arbejdsløshed,« siger Stefan Bastholm Andrade og fortsætter:

»Det har også forhøjet risiko for at blive offer for en ny forbrydelse. Desuden har offerets forældre større risiko for psykisk sygdom, i årene efter deres barn har været udsat for en seksuel forbrydelse.«

Stor forskel på, hvem der anmelder hvilke typer vold

Ikke alle voldsforbrydelser bliver anmeldt til politiet, og der vil derfor altid være et mørketal. Undersøgelsen viser, at dette mørketal varierer både med offerets køn og socialøkonomiske baggrund samt med typen af vold.

»Underrapportering af vold finder både sted i bunden og toppen af samfundet. Mandlige ofre fra bunden af samfundet anmelder i mindre grad voldelige overfald og trusler end mænd, der socialt og økonomisk er mere ressourcestærke,« siger Stefan Bastholm Andrade og fortsætter:

»Hos kvinder er tendensen en anden: Kvinder med få socioøkonomiske ressourcer har en større tendens til at anmelde seksuelle overgreb end deres medsøstre med flere sociale og økonomiske ressourcer.«

VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) er en uafhængig statslig institution under Social- og Indenrigsministeriet, som leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Ninocare / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.