Stigning i antallet af sigtede narko- og spiritusbilister

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – I den landsdækkende julespritkontroller blev 360 sigtet for spirituskørsel og 397 for narkokørsel. Politiet fortsætter indsatserne mod spiritus- og narkokørsel i 2019.

I perioden fra torsdag den 29. november til onsdag den 26. december gennemførte politiet de traditionelle julespritkontroller i trafikken.

Fokus var især rettet mod de store julefrokostdage

Politiets fokus og kontroller var især rettet mod de store julefrokostdage torsdage, fredage og lørdage i ugerne op til jul.

Endvidere blev der udført kontroller på søndage, hvor man stadig kan være påvirket efter indtagelse af spiritus aftenen forinden.

I hele uge 50 indgik kontrollerne i det fælleseuropæiske færdselspolitisamarbejde TISPOL, mens Rådet for Sikker Trafik i hele perioden har kørt en intensiv kampagne rettet mod spirituskørsel.

Udover spirituspåvirkning var der også kontrol af, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin.

360 sigtet for spirituskørsel og 397 for narkokørsel

I dette års kontrolperiode blev der landet over sigtet 360 førere for spirituskørsel og 397 for narkokørsel.

Hertil kommer 78 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt 23 ulykker, hvor føreren mistænkes for narkokørsel.

Ved de tilsvarende julespirituskontroller i 2017 blev 275 bilister sigtet for spirituskørsel og 180 for narkokørsel. I samme periode skete der 62 spiritusulykker og 11 ulykker, hvor føreren var mistænkt for narkokørsel.

Heldigvis kan der over de seneste år konstateres et fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt under 5.600 i 2017.

Desværre er faldet dog ikke fortsat i 2018, hvor tendensen viser en stigning på mere end 6 procent i forhold til 2017.

Det positive er det fortsatte fald i spiritusuheldene

Positivt er det, at antallet af spiritusulykker I samme periode er faldet fra knap 2.800 til lidt over 1.400 i 2017, og heldigvis viser tendensen et fortsat fald i spiritusuheldene i 2018.

»Det fortsatte fald i uheldene tyder på, at politiets indsats har en positiv effekt,« siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Det betyder ikke, at politiet nu kan lægge kontrolopgaven på hylden. Tværtimod fortsætter vi løbende indsatserne mod spiritus- og narkokørsel i 2019 med uundværlig opbakning fra blandt andet Rådet for Sikker Trafik, og politiets egne strategiske analyser.

(Foto: Rådet for Sikker Trafik).

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.