Femern Bælt-forbindelsen godkendt af Slesvig-Holsten

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – De tyske myndigheder har godkendt Femern, som skal forbinde Danmark og Tyskland og dermed gøre det nemmere at komme fra blandt andet Slagelse og Næstved til Slesvig-Holsten.

Godkendelsesmyndigheden i Slesvig-Holsten har udfærdiget en underskriftsklar godkendelse af byggeriet af Femern Bælt-tunnelen mellem Rødby og Puttgarden. Det skrev Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse i går.

Fem års arbejde med to offentlige høringer i Tyskland

Det er afslutningen på fem års arbejde, der har omfattet to offentlige høringer i Tyskland. Godkendelsen er modtaget af Femern A/S, som har 14 dage til at gennemgå den, inden den bliver underskrevet. I denne proces kan der kun ske mindre, redaktionelle ændringer.

Artiklen fortsætter under billedet.

Enighed om, hvordan sænketunnelen skal bygges

Det er tale om en robust godkendelsesbeslutning, der er truffet som led i gennemførelsen af statstraktaten mellem Danmark og Tyskland om den faste forbindelse over Femern Bælt.

Med myndighedsgodkendelsen er der nu enighed mellem Danmark og Tyskland om, hvordan der konkret skal bygges en sænketunnel under Femern Bælt.

Der skal etableres en 18 kilometer lang sænketunnel med en firesporet motorvej med nødspor og en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane mellem Lolland og den tyske ø Fehmarn.

En vigtig del af EU’s transeuropæiske transportnet

Femern Bælt-forbindelsen bliver en vigtig del af EU’s transeuropæiske transportnet, der har til formål at skabe en bedre og mere bæredygtig infrastruktur i Europa.

»Jeg er glad for, at vi nu er kommet i mål med den tyske myndigheds-godkendelse. Det er en vigtig milepæl for Femern Bælt-projektet. Jeg vil derfor gerne takke vores partnere i Slesvig-Holsten for deres store indsats og vigtige bidrag til at realisere den faste forbindelse over Femern Bælt. De slesvig-holstenske myndigheder har haft betydeligt fokus på de miljømæssige konsekvenser af projektet,« siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og fortsætter:

»Når Femern A/S har læst godkendelsen grundigt igennem, vil selskabet i løbet af foråret 2019 fremlægge en konkret plan for det videre arbejde med projektet.«

Den tyske myndighedsgodkendelse kan give anledning til klagesager ved Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig. Det kan i så fald betyde, at der går et par år, før anlægsarbejdet for alvor kan begynde på tysk side.

(Foto og video: Femern A/S).

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.