Slut med de irriterende lastbiler i yderbanen

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Artiklen er opdateret for 5 år siden.

Zand.News – Inden for de nærmeste par uger begynder Vejdirektoratet at udvide forbuddet mod lastbiloverhalinger på tosporede motorveje.

Mange bilister har prøvet at blive fanget bag en langsom lastbiloverhaling på for eksempel Vestmotorvejen.

Nu bliver risikoen for at opleve dén situation snart markant mindre. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Overhalingsforbud skal skabe mere ro i myldretrafikken

Inden for de nærmeste uger påbegynder Vejdirektoratet udvidelsen af forbuddet mod lastbiloverhalinger på tosporede motorveje over hele landet betragteligt.

»En udvidelse af det eksisterende overhalingsforbud til yderligere cirka 270 kilometer motorvej kan være med til at skabe mere ro i trafikken; særligt i de travle morgen- og eftermiddagstimer,« fortæller transportminister Benny Engelbrecht (S).

Bygger på det eksisterende forbud på Vestmotorvejen

Helt konkret udvides overhalingsforbuddet på op til 270 kilometer motorvej over hele Danmark. På alle de berørte motorvejsstrækninger er der to kørespor i hver retning, og der kører flere end 20.000 biler i døgnet.

Tiltaget bygger videre på det eksisterende overhalingsforbud, der består af cirka 230 kilometer på Østjyske Motorvej, Fynske Motorvej, Sønderjyske Motorvej, Nordjyske Motorvej og Vestmotorvejen.

Vejdirektoratets målinger har vist, at overhalingsforbuddet stort set respekteres, idet andelen af lastbiler i venstre spor er faldet fra cirka 2-3 procent til cirka 0,5-1 procent på de strækninger, hvor der er forbud.

»Vi begynder inden for de næste par uger med at sætte skiltene med overhalingsforbud op i marken, og forbuddet vil være gældende fra det øjeblik, skiltene står langs vejkanten,« siger afdelingsleder Ivar Sande fra Vejdirektoratet.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Ekipaj / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.