Skælskørs kunsttalentklasse styrker faglighed og fællesskab

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Skaelskor.News – »Tilbagemeldingerne fra både elever og forældre har været, at det kreative afbræk i skoledagen giver en motivation og glæde, der også smitter af på resten af skolegangen,« siger skoleleder.

En evaluering af talentklasserne på Skælskør Skole viser flotte karakterer og et rigtig godt fællesskab. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Elever opnår højere gennemsnitskarakter end forventeligt

I skoleåret 2016–17 startede Skælskør Skole en kunsttalentklasse som led i Slagelse Kommunes talentstrategi på skoleområdet. Kunsttalentklasserne er et tilbud til unge, der har et særligt talent inden for sang og musik eller kunst og design.

Nu viser en evaluering af kunsttalentklasserne, at eleverne blandt andet får rigtig gode karakterer i afgangsprøverne – både i deres kunstneriske fag og i dansk og matematik. Samtidig er der blandt både elever og forældre en udbredt tilfredshed med kunsttalentklasserne, hvor især fællesskabet fremhæves.

Et af succeskriterierne for kunsttalentklasserne på Skælskør Skole er, at eleverne fastholder eller forbedrer deres faglige præstationer – generelt og specifikt i deres kunstart. En evaluering af kunsttalentklasserne viser, at det succeskriterie kan der godt sættes hak ud for.

Afgangsprøverne for 9.K i de bundne fag viser nemlig, at eleverne har opnået en gennemsnitskarakter, der er 1,8 karakter højere det forventelige af elever med den samme sociale og økonomiske baggrund.

Samtidig tegner afgangskaraktererne et billede af, at eleverne til eksamen kan præstere et relativt højt fagligt niveau inden for både dansk og matematik.

Motivation og glæde smitter af på resten af skolegangen

»Tilbagemeldingerne fra både elever og forældre har været, at det kreative afbræk i skoledagen giver en motivation og glæde, der også smitter af på resten af skolegangen. Det er også det billede, vi ser i evalueringen, hvor eleverne får flotte afgangskarakterer og klarer sig rigtig godt. Ikke kun i deres kreative linjefag, men også i matematik og dansk,« siger skoleleder Gitte Kjærsgaard fra Skælskør Skole og fortsætter:

»Så ud over at vi med kunsttalentklasserne styrker eleverne i deres linjefag og dermed kreative evner, så gør hele det sociale sammenhold og fællesskabet selvfølgelig også, at eleverne trives rigtig godt i K-klasserne, og når man trives i en klasse og også har det godt med sine kammerater, så smitter det ofte også af på resultaterne i flere fag.«

Ud over elever fra Skælskør Skole så tiltrækker kunsttalentklasserne også elever fra andre skoler. I tilbagemeldingen giver elever, der har skiftet skole for at gå i K-klassen, udtryk for tilfredshed med skiftet, og det samme gør deres forældre.

Enkelte påpeger dog, at den lange transporttid kan gå ud over elevernes sociale liv uden for skoletiden.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.