Slut med bureaukrati og firkantede regler for ledige

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Ledige skal ikke længere møde bureaukrati og firkantede regler. Ledige skal for eksempel ikke søge job, hvis de allerede har et job på hånden.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der gennemgribende skal forenkle beskæftigelsesindsatsen.

Mange særregler og stive proceskrav til kommunernes arbejde med ledige har gjort indsatsen unødigt kompliceret og taget fokus fra det, der bedst hjælper ledige i job. Det er et bredt flertal i Folketinget enige om og har derfor nu indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen og fjerner bureaukrati.

Kommunerne får større frihed til at hjælpe ledige

Aftalen betyder, at kommunerne får langt større frihed til at planlægge hjælpen til ledige. Nogle ledige skal alene fokusere på at søge job den første tid, mens andre skal have et aktivt tilbud meget tidligt i ledighedsforløbet. Det skal ikke længere være centrale krav, der styrer kommunernes valg af indsats, men den enkeltes behov.

Ledige skal mødes med fair krav og forståelige regler, ligesom de skal slippe for firkantede krav om jobsøgning. Hvis man for eksempel har et job på hånden, skal man ikke længere søge job de sidste seks uger, før man begynder i et nyt job.

Som en del af aftalen får udvalgte A-kasser i en fireårig periode ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet. Desuden får virksomheder nemmere ved at byde ind med for eksempel praktikpladser og løntilskudsjob.

Et hav af besværlige og uforståelige regler

»Jeg er meget glad for, at vi har fået en bred politisk opbakning til et historisk opgør med bureaukratiet. Med aftalen gennemfører vi en helt grundlæggende forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Vi har lyttet til de mange kommuner, sagsbehandlere, ledige og virksomheder, som længe har klaget over unødvendigt bureaukrati og et hav af besværlige og uforståelige regler,« siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og fortsætter:

»Vi skylder dem, at vi får ryddet op i regeljunglen. Det bliver samtidig frihed under ansvar. Er der kommuner, som ikke lever op til ansvaret, kan de i yderste konsekvens blive sat under administration. Vi vil ikke acceptere, at ledige overlades til sig selv. Derfor kommer vi også til at følge området tæt.«


Grafik: PublicDomainPictures / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.