Skolebørn i hele landet skal opdage deres eget land

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Finanslovsforslag: Regeringen afsætter 400 millioner kroner til at styrke kulturen i hele Danmark. 72,9 millioner skal gå til initiativet ‘Kend dit land’, som vil give elever fra 4. klasse mulighed for at opdage deres eget land. Der kommer også penge til udsatte boligområde og handicappede med videre.

»Kulturen er fundamentet for vores samfund – uden kunst, kulturel dannelse og åndelig føde vil Danmark være et fattigt samfund. Regeringens forslag til den kommende finanslov vil give kulturen i Danmark et økonomisk løft, siger kulturminister Mette Bock (LA) og fortætter:

»Med en samlet bevilling på 400 mio. kr. over de kommende fire år tager vi nu hånd om nogle af de presserende udfordringer på kulturområdet, og samtidig får vi mulighed for at investere i en række nye indsatsområder.«

Regeringen vil først og fremmest forbedre vilkårene for de nationale kulturbærende institutioner i Danmark, men de kunstneriske uddannelser skal også have et økonomisk løft. Det gælder også orkestermusikken og teatrene i hele Danmark. Samtidig vil Regeringen investere aktivt i den kulturelle og historiske dannelse af børn og unge.

»Det sker bl.a. i form af projektet ‘Kend dit land’, som giver danske skolebørn mulighed for at komme på bustur rundt i Danmark og opleve vores historie, kultur og natur på tæt hold. Også arbejdet med børn og unge i udsatte boligområder skal prioriteres. Der er brug for at bygge op og bygge bro, og det kan kulturen bidrage aktivt til, forklarer Mette Bock.

Penge til 4. klassetrin, udsatte boligområde og handicappede

Initiativet ‘Kend dit land’ vil give elever fra 4. klassetrin mulighed for at opdage deres eget land og blive klogere på vores fælles historiske og kulturelle baggrund. Der afsættes 72,9 millioner kroner til ‘Kend dit land’.

Danske skuespillere, instruktører og film skal være på et højt internationalt niveau i fremtiden. Derfor bevilliges 40 millioner kroner til de statslige kunstneriske uddannelser i Danmark, så de kan styrke udviklingen af de næste generationer af talentfulde unge, danske kunstnere.

Der er også fokus på kunst og kultur i de udsatte boligområder. Der afsættes i alt 20 millioner kroner i 2019-2022 med henblik på, at kulturen og kunsten kan forankres bedre og spille en større rolle i udsatte boligområder.

Desuden skal der være bedre forskning og muligheder for handicappede. 63 millioner kroner skal blandt andet styrke Det Kgl. Biblioteks samarbejde med universiteterne og give bedre muligheder for at stille viden til rådighed for forskningen. Derudover skal bevillingen styrke de handicappedes mulighed for at nyde godt af kulturtilbud.

Samlet er der tale om følgende initiativer i regeringens finanslovsforslag:

  • Kommende reformtiltag på museums- og scenekunstområdet.
  • De nationale kulturbærende institutioner styrkes.
  • Kultur for børn og unge i hele landet gennem ‘Kend dit land’.
  • Kunstneriske uddannelser styrkes.
  • Kunst og kultur i udsatte boligområder.
  • Bedre forskning og muligheder for handicappede.
  • Danske teatre og orkestre styrkes.
  • Derudover har regeringen øremærket midler til en række andre, udvalgte kulturelle formål.

Fakta om regeringens finanslov: Regeringens samlede finanslovsforslag forventes offentliggjort den 30. august 2018. Finanslovforslaget indeholder bevillinger til en række andre kulturelle formål, som først vil blive offentliggjort på dagen.


Grafik: Clker-Free-Vector-Images / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.