Flere ekspresbaner og kortere ventetid på Storebælt

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

I 2019 skal et nyt betalingsanlæg og flere ekspresbaner på Storebæltsbroen nedsætte ventetiden. Samtidig øges hastigheden til 50 km/t.

Betalingsanlægget på Storebæltsbroen skal fornyes efter 20 år. Formålet er at fremtidssikre betalingsanlægget, så det kan tage imod den voksende trafik og samtidig give en bedre service til det stigende antal kunder, som benytter automatisk betaling i form af PayByPlate eller BroBizz.

Betalingsanlægget vil give en bedre serviceoplevelse

Det handler om at lytte til kundernes behov og gøre brug af de nye teknologiske muligheder, der findes på markedet. Derfor sker implementeringen af det nye betalingsanlæg som led i broens digitale strategi:

»Det nye betalingsanlæg bliver en version 2.0. Det betyder, at vi vil kunne give kunderne en endnu bedre serviceoplevelse, end det vi kender til i dag,« fortæller Jens Kjær Nielsen, chef for Storebælts betalingsanlæg.

Flere og flere vælger automatiske betalingsløsninger

Det nye betalingsanlæg får flere ekspresbaner til de kunder, som benytter PayByPlate eller BroBiz. Dertil kommer, at hastigheden sættes op til 50 km/t.

»Flere og flere af vores kunder vælger automatiske betalingsløsninger, så derfor udvider vi antallet af baner til dem og øger hastigheden. Det betyder samtidig, at vi kan få flere biler gennem betalingsanlægget og dermed reducere ventetiden,« fortæller Jens Kjær Nielsen videre.

Det nye betalingsanlæg forventes at stå færdigt og klart i efteråret 2019 – hvor det vil erstatte det nuværende betalingsanlæg. Overgangen til det nye betalingsanlæg vil ikke påvirke de daglige bilister.


Arkivfoto: Sund & Bælt.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.