Slagelse Kommune får millioner til bandebekæmpelse

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Slagelse, Ishøj, København og Fredericia får 30 millioner kroner til bandebekæmpelse. En task-force skal arbejde med for at sikre, at børn og unge ikke bliver rekrutteret til bandemiljøet.

Som led i satspuljeaftalen for 2018 får fire kommuner nu økonomisk støtte til en forebyggende indsats, der skal forhindre bander i at opsøge og rekruttere børn og unge.

Pengene kommer fra den første af to ansøgningspuljer og skal blandt andet bruges på de aktiviteter, kommunerne skal tilbyde børn og unge, så de ikke havner i kløerne på kriminelle bander.

»Vi ser alt for ofte, at mindre søskende bliver inspireret af deres kriminelle storebrødre eller ældre venner – især i socialt belastede familier og ghettoområder,« siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og fortsætter:

»Derfor skruer regeringen nu også op for den forebyggende indsats, der skal hjælpe familier, hvor børnene har stor risiko for at blive rekrutteret til bandekriminalitet. Vi skal sikre, at forældrene tager ansvar og holder deres børn væk fra gaden, så banderne får sværere ved at få fingrene i dem.«

Relevante kommuner skal stoppe bandernes fødekæde

Ansøgningspuljen er en del af satspuljeinitiativet om en national bandetaskforce, der i januar 2018 blev etableret i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Taskforcen skal i samarbejde med de relevante kommuner stoppe bandernes fødekæde ved at forebygge, at udsatte børn og unge bliver rekrutteret til bandekriminalitet og i stedet fokuserer på skolegang og almindelige fritidsaktiviteter.

De fire kommuner, der får tildelt 30 millioner kroner i alt, er Slagelse, Ishøj, København og Fredericia.

Fire særlige tiltag for task-forcen mod bandemiljøet

De tiltag, som task-forcen skal arbejde med for at sikre, at børn og unge ikke bliver rekrutteret til bandemiljøet, er blandt andet:

Fokus på hele familien: For at bekæmpe bandernes rekrutteringsevne blandt udsatte børn og unge skal task-forcen hjælpe kommunerne til at have et større fokus på familien som helhed. Den forebyggende indsats skal sikre, at barnet ikke bliver udsat for negativ social kontrol, dårlig indflydelse fra ældre søskende, eller bliver påvirket i en retning, der indrullerer dem i kriminalitet.

Opgør med berøringsangsten omkring etnicitet: Mange mennesker, herunder fagprofessionelle, undgår konfrontationer, der handler om eller er knyttet op på etnicitet, kultur eller religion. Et af task forcens nye tiltag er derfor at uddanne professionelle, der kan skabe en bedre dialog med centrale nøglepersoner i udsatte boligområder. Herved kan der bygges bro til de familier, myndighederne tidligere har haft svært ved at kommunikere med.

Indsatser imod modkulturelle fællesskaber: Task-forcen skal styrke kommunernes muligheder for at bekæmpe de modstridende sociale normer og strukturer, der hersker i udsatte boligområder. Task Forcen skal i samarbejde med kommunen arbejde for at styrke de sunde sociale fællesskaber og udbrede dem i større omfang, så beboerne bliver bevidste om, hvor mange fordele der er ved at tage mere aktivt del i det danske samfund.

Etnicitetens betydning i arbejdet med at forebygge kriminalitet: I samarbejde med kommunen vil task-forcen også sætte fokus på de bagvedliggende forhold, der har betydning for, hvorfor unge med indvandrerbaggrund tilslutter sig bandemiljøer og andre kriminelle miljøer, så man bedre kan få sat en stopper for den kriminelle adfærd.


Genrefoto: Aestusx / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.