Region Sjælland skal spare på den kollektive trafik

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Budgettet til regional udvikling i Region Sjælland beskæres med 112 millioner kroner. Derfor skal regionen tage stilling til en besparelsesplan på den kollektive trafik.

Region Sjælland får næste år færre midler til at skabe vækst og udvikling i Region Sjælland. Det ligger fast i kølvandet på, at Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti har indgået en aftale, som fratager regionerne deres hidtidige opgaver om erhvervsfremme og turismefremme.

Det betyder for Region Sjælland, at budgettet til regional udvikling næste år beskæres med 112 millioner kroner til i 2019 at udgøre 478 millioner kroner. Som en konsekvens af den situation, har en række partier i Regionsrådet i Region Sjælland nu indgået en aftale om fokusområderne i den regionale udvikling.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance står bag aftalen i regionen.

Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland, konstaterer, at Region Sjælland er blevet stillet i en meget svær situation:

»Vi står med en række vigtige opgaver, som vi nu fremover skal løse for langt færre penge. Vi er derfor tvunget til politisk at træffe nogle benhårde prioriteringer. I den proces har det været vigtigt for os at holde fokus på en overordnet vision om, at Region Sjælland skal være et attraktivt sted at leve, arbejde og drive virksomhed. Det er en indsats, hvor vi vil have fokus på at samle de regionale aktører om at skabe vækst og udvikling i regionen.«

Tvunget til at finde besparelser på den kollektive trafik

Som følge af et mindre budget til regional udvikling skal der også politisk i Region Sjælland tages stilling til en besparelsesplan på den kollektive trafik. Region Sjælland bruger hvert år 345 millioner kroner til at drive 40 regionale busruter og fire lokalbaner, der til sammen transporterer mere end 13 millioner passagerer årligt.

»Driften af busser og tog er en meget stor udgiftspost i Region Sjællands budget for Regional Udvikling. Vi er derfor også tvunget ud i at finde besparelser på den kollektive trafik i Region Sjælland. Desværre har vi ingen andre muligheder, da vi af regeringen er forpligtet til ikke at bruge flere penge end den ramme, som regeringen tildeler os,« siger Heino Knudsen og fortsætter:

»Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at minimere konsekvenserne for borgerne. Det er vigtigt, at de unge kan komme til skole og fritidsaktiviteter, og at der er et alternativ til at tage bilen, når man skal på arbejde.«

Regeringens omlægning af opgaver og ikke mindst økonomi betyder desværre også afskedigelse af mere end 20 medarbejdere, som i dag arbejder med regional udvikling i Region Sjælland.


Foto: Region Sjælland

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.