Selvisolation kan afbrydes tidligere

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – Der er en omfattende samfundssmitte med op til 40.000 dagligt smittede. Det gør det vanskeligt at opretholde væsentlige samfundsfunktioner. Derfor ændres der på retningslinjerne for selvisolation.

Fremover kan du afslutte din selvisolation, når du ikke længere har symptomer på covid-19. Selvisolation er nedsat til fire døgn, hvis man har en positiv test, men ingen symptomer eller lette symptomer. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en meddelelse.

Ingen sammenhæng mellem smittede og af indlagte

Der er aktuelt en meget omfattende samfundssmitte med op til 40.000 dagligt smittede med covid-19, og med de anbefalinger vi har haft, vil et meget stort antal personer skulle i selvisolation i længere perioder. Det gør det vanskeligt at opretholde væsentlige samfundsfunktioner.

Samtidig står vi en ny situation, hvor der ikke længere er klar sammenhæng mellem antallet af smittede og antallet af indlagte med alvorlig covid-19-sygdom. Det skyldes formentlig både den høje befolkningsimmunitet og omikron-variantens reducerede evne til at fremkalde sygdom.

»Der skal være en balance mellem den situation vi står i, og de anbefalinger vi har. Den senere tids markante stigning i antallet af smittede har haft store konsekvenser for samfundet,« siger vicedirektør Helene Probst og fortsætter:

»Virkelig mange mennesker har måttet selvisolere sig, og mange arbejdspladser har haft meget svært ved at fungere. Samtidig vurderer vi, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at lempe på vores anbefalinger, fordi vi har så høj immunitet i befolkningen, og fordi vi har beskyttet dem, der er i øget risiko for at blive alvorligt syge.«

Lidt over en million har været smittet med omikron

Når vi ser, at der ikke længere er sammenhæng mellem antallet af smittede og antallet af indlæggelser, skyldes det først og fremmest, at vi har opnået en meget omfattende befolkningsimmunitet. 4,7 millioner personer har fået to stik med en covid-vaccine, og 3,5 millioner har også fået 3. stik hen over efteråret og vinteren.

Læs også: Antallet af covid-19-smittede stiger, mens byrden falder.

Samtidig har anslået lidt over en million personer været smittet med omikron, siden varianten dukkede op i starten af december sidste år. Der vil være et betydeligt overlap mellem både vaccinerede og tidligere smittede, og den samlede immunitet må derfor antages at være betydelig i befolkningen.

»De lempede anbefalinger vil betyde, at der sker mere smitte. Vi kan ikke stoppe alle smittekæder, men vi kan reducere smitten mest muligt. Derfor har vi i anbefalingerne taget højde for, at man skal isolere der, hvor der er størst risiko for smitte, nemlig i perioden lige inden man får symptomer, og når man har symptomer,« forklarer Helene Probst og fortsætter:

»Med den øgede samfundssmitte er det vigtigt, at vi passer ekstra godt på den del af befolkningen, som er i øget risiko. Lige nu er smitten blandt befolkningen over 65 år let faldende, hvilket formentlig både skyldes revaccination, og at de passer godt på sig selv. Men vi skal alle fortsat have stort fokus på de smitteforebyggende råd og fortsætte med at have en helt særlig opmærksomhed på at undgå smitte på plejehjem og sygehuse.«

Tekst på coronaprover.dk blive opdateret i løbet af ugen

Retningslinjen for opsporing af kontakter til personer med covid-19 er opdateret efter de nye anbefalinger, og alt øvrigt informationsmateriale om selvisolation samt nære og øvrige kontakter er under opdatering. Desuden vil tekster og selvbetjeningsløsningen i coronaprover.dk for nære kontakter blive opdateret i løbet af ugen i forhold til de nye anbefalinger for tidspunkt for test.

Retningslinjen for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet er opdateret og indeholder blandt andet anbefaling om at en partner, der testes positiv for coronavirus, kan deltage i fødsel. Derudover er anbefalinger vedrørende isolation og test af personale opdateret.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om test og isolation

Ved betydelige symptomer på covid-19:

  • Der anbefales selvisolation fra symptomdebut og PCR-test snarest.
  • Ved positivt testsvar fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.

Ved positiv test hos asymptomatiske eller let symptomatiske:

  • Ved positiv antigen- eller PCR-test anbefales selvisolation i 4 døgn fra testtidspunkt.
  • Ved positiv antigentest anbefales PCR-test snarest mulig.
  • Udføres PCR som første test, skal der ikke selvisoleres i ventetiden på PCR-svar.
  • Hvis der opstår betydende symptomer, fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.

Ved husstandskontakt til covid-19-smittet:

  • Der anbefales antigentest eller PCR-test 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Husstandskontakter (nære kontakter) er undtaget selvisolation.

Forholdsregler ved kontakt med immunsvækkede:

  • Ved særlige situationer som for eksempel ophold (besøg, arbejde med videre) med patientkontakt på sygehuse, beboerkontakt på plejehjem, hjemmebesøg hos stærkt immunsvækkede pårørende med videre anbefales at bære kirurgisk-maske type II i 3 døgn efter ophævelse af selvisolation eller indtil negativt svar på PCR-test efter 3 døgn hos husstandskontakt.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Ole Schwander / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.