Antallet af covid-19-smittede stiger, mens byrden falder

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – 30-40 procent af det samlede antal indlagte patienter med covid-19 er ikke indlagt på grund af covid-19.

Den stigende samfundssmitte afspejler sig ikke i antallet af indlagte og i endnu mindre grad i indlagte med alvorlig sygdom. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en meddelelse.

Smitteudbredelse kan ikke forudsige antal indlagte

Tidligere i covid-19-epidemien var der en tæt sammenhæng mellem antal smittede, antal indlagte og antal indlagte på intensiv afdeling. Denne sammenhæng er ikke længere tydelig.

Den samlede smitteudbredelse i samfundet kan derfor ikke bruges til at forudsige, hvor mange der bliver alvorligt syge med behov for indlæggelse på sygehus.

Indsigt i sygdomsbyrden kan man derfor bedst opnå ved at følge indlæggelser på sygehus. Denne uges statusrapport benytter flere opgørelsesmetoder for bedre at belyse sygdomsbyrden fra covid-19 på sygehusene.

På den baggrund vurderer Sundhedsstyrelsen, at mellem 30 og 40 procent af det samlede antal indlagte patienter med positiv PCR-test ikke er indlagt på grund af covid-19-sygdom.

Under halvdelen af de øvrige patienter, som er indlagte på et somatisk sygehus (fysisk sydom, red.), er indlagt med en nedre luftvejsinfektion som følge af covid-19-sygdom.

Nedre luftvejsinfektion kan udvikle sig til lungesvigt

Patienter med nedre luftvejsinfektion, særligt hvis de har andre risikofaktorer som høj alder, svær overvægt, anden sygdom eller manglende vaccination, kan risikere at udvikle lungesvigt og få behov for intensiv behandling, herunder respiratorbehandling. Denne vurdering bygger på helt nye opgørelser fra Sygehusmedicinregistreret.

»Vi ser, at antallet af smittede stiger, men samtidig falder sygdomsbyrden på sygehusene. Det er meget glædeligt, at der er færre indlagte på intensiv afdeling og at en faldende andel, får et alvorligt sygdomsforløb. Den positive udvikling på sygehusene skyldes formentlig både den omfattende immunitet i befolkningen, den høje vaccinationsdækning hos dem, der er i risiko for alvorlig sygdom, og at omikron-varianten i mindre grad fremkalder alvorlig sygdom,» siger Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, og fortsætter:

»Vi skal dog i den kommende tid følge udviklingen i antallet af patienter med alvorlig covid-19-sygdom tæt. Derfor er denne overvågning så vigtig. Hvis der sker stigende smitte i de ældre aldersgrupper, kan det medføre flere indlæggelser. Sygehusene har heldigvis fået meget erfaring med at behandle de patienter, der bliver syge af covid-19, og vi forventer også at få flere forebyggende tablet-behandlinger i den nærmeste fremtid.«

Situationen lige nu er, at det samlede antal indlagte er relativt stabilt, og at der er få indlagte på intensiv afdeling, færre end frygtet i november 2021, inden omikron blev den dominerende variant.

Presset på sygehusene tager gradvist af, og flere regioner er i gang med at reducere deres covid-19-beredskab. Ligesom i resten af samfundet er sygehusene også udfordret af personalemangel, som følge af sygdom og isolation.

Øverst: Slagelse Sygehus. (Foto: Geralt / Pixabay, Slagelse Media). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.