Præsentation af regeringen Mette Frederiksen II

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – Statsminister Mette Frederiksen danner i dag en ny regering sammen med 22 nye fagministre.

Statsminister Mette Frederiksen (S) danner i dag en ny regering. Statsministeren præsenterer den nye regering for Hendes Majestæt Dronningen på Amalienborg kl. 10. De afgående ministre modtages i afskedsaudiens på Amalienborg kl. 11.15.

Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Du kan læse Regeringsgrundlag 2022 på stm.dk.

22 nye fagministre og samme statsminister

Regeringen Mette Frederiksen II:

 1. Statsminister Mette Frederiksen (S)
 2. Vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V)
 3. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M)
 4. Finansminister Nicolai Wammen (S)
 5. Økonomiminister Troels Lund Poulsen (V)
 6. Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V)
 7. Justitsminister Peter Hummelgaard (S)
 8. Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M)
 9. Erhvervsminister Morten Bødskov (S)
 10. Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S)
 11. Miljøminister Magnus Heunicke (S)
 12. Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S)
 13. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S)
 14. Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S)
 15. Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S)
 16. Skatteminister Jeppe Bruus (S)
 17. Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V)
 18. Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm (V)
 19. Transportminister Thomas Danielsen (V)
 20. Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M)
 21. Digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre (V)
 22. Ældreminister Mette Kierkgaard (M)
 23. Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).

Overdragelsen i de berørte ministerier sker senere i dag

Der vil være overdragelse i de berørte ministerier senere i dag. Overdragelsesforretningerne finder sted i de hidtidige ministerier efter følgende plan:

 • Kl. 13.30 i Forsvarsministeriet: Morten Bødskov overdrager til vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen.
 • Kl. 13.30 i Børne- og Undervisningsministeriet: Pernille Rosenkrantz-Theil overdrager til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.
 • Kl. 13.30 i Kulturministeriet: Ane Halsboe-Jørgensen overdrager til kulturminister Jakob Engel-Schmidt.
 • Kl. 14.00 i Udenrigsministeriet: Jeppe Kofod og Flemming Møller Mortensen overdrager til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen samt minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen.
 • Kl. 14.00 i Sundhedsministeriet: Magnus Heunicke overdrager til indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde.
 • Kl. 14.00 i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri: Rasmus Prehn overdrager til minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen.
 • Kl. 14.30 i Social- og Ældreministeriet: Astrid Krag overdrager til social- og boligminister Pernille-Rosenkrantz-Theil samt ældreminister Mette Kierkgaard.
 • Kl. 14.30 i Justitsministeriet: Mattias Tesfaye overdrager til justitsminister Peter Hummelgaard.
 • Kl. 14.30 i Kirkeministeriet: Ane Halsboe-Jørgensen overdrager til kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm.
 • Kl. 15.00 i Miljøministeriet: Lea Wermelin overdrager til miljøminister Magnus Heunicke.
 • Kl. 15.00 i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet: Dan Jørgensen overdrager til klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.
 • Kl. 15.00 i Uddannelses- og Forskningsministeriet: Jesper Petersen overdrager til uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
 • Kl. 15.30 i Transportministeriet: Trine Bramsen overdrager til transportminister Thomas Danielsen samt digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre.
 • Kl. 15.30 i Indenrigs- og Boligministeriet: Christian Rabjerg Madsen overdrager til indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde, social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil samt kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm.
 • Kl. 15.30 i Beskæftigelsesministeriet: Peter Hummelgaard overdrager til beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.
 • Kl. 15.30 i Erhvervsministeriet: Simon Kollerup overdrager til erhvervsminister Morten Bødskov.

Der oprettes følgende regeringsudvalg:

 • Udvalget for Regeringsledelse: Statsministeren (formand), vicestatsministeren og forsvarsministeren, udenrigsministeren, finansministeren samt økonomiministeren.
 • Koordinationsudvalget: Statsministeren (formand), vicestatsmini-steren og forsvarsministeren, udenrigsministeren, finansministeren, økonomiministeren, indenrigs- og sundhedsministeren, justitsministeren samt kulturministeren.
 • Økonomiudvalget: Finansministeren (formand), økonomiministeren, indenrigs- og sundhedsministeren, erhvervsministeren, børne- og undervisningsministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, kulturministeren samt ældreministeren.
 • Sikkerhedsudvalget: Statsministeren (formand), vicestatsministeren og forsvarsministeren, udenrigsministeren samt justitsministeren.
 • Ansættelsesudvalget: Statsministeren (formand), vicestatsministeren og forsvarsministeren, udenrigsministeren, finansministeren samt økonomiministeren.
 • Udvalget for Grøn Omstilling: Klima-, energi- og forsyningsministeren (formand), økonomiministeren, erhvervsministeren, ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, miljøministeren, skatteministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, transportministeren samt uddannelses- og forskningsministeren.

Øverst: Statsminister Mette Frederiksen. (Foto: Statsministeriet). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.