Vil du være lægdommer i retten?

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Slagelse.News – Slagelse Kommune søger borgere, der skal virke som nævninge eller domsmænd i straffesager i byretten eller landsretten i perioden fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2027.

Går du med tanker om at være nævning eller domsmand – også kaldet lægdommer – så har du mulighed for at søge optagelse nu. Det skriver Slagelse Kommune i en nyhedsmeddelelse.

Dømmer i straffesager i byretten og landsretten

Slagelse Kommune søger i øjeblikket borgere, der skal virke som nævninge eller domsmænd i perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027. Som domsmand eller nævning bliver du indkaldt til at dømme i straffesager ved byretten eller landsretten sammen med andre domsmænd, nævninge og juridiske dommere.

For at komme i betragtning til optagelse på grundlisten skal du være:

  • Mindst 18 år og ikke fylde 80 år inden den fireårige periode afsluttes den 31. december 2027
  • Ustraffet med valgret til Folketinget
  • Bosiddende i Slagelse Kommune
  • Dansk statsborger og have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • Åndeligt og legemligt i stand til at varetage en lægdommers pligter.

Det er Grundlisteudvalget, som har ansvaret for at udpege personer til en grundliste. Ud fra grundlisten vælger landsretten, hvilke lægdommere (nævninge og domsmænd), der skal sidde i byretten og landsretten.

Hvis Grundlisteudvalget vælger at sende dig videre i processen til den endelige udvælgelse i Østre Landsret, vil du få nærmere besked i marts/april 2023. Østre Landsret har derefter en udvælgelsesproces blandt alle kommuners indsendte lister.

Hvis du er interesseret, så kan du læse mere om Grundlisteudvalget og ansøgningsprocessen på: slagelse.dk.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Alfexe / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.