Politiet får nye dyreværnsenheder

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Dyrepolitiet skal arbejde med alt fra handel, import og vanrøgt af dyr til forebyggelse og monitering af dyreværnsområdet.

Tre nye specialiserede dyreværnsenheder skal styrke politiets arbejde med dyreværnssager. Enhederne skal arbejde på tværs af landets politikredse med alt fra handel, import og vanrøgt af dyr til forebyggelse og monitering af dyreværnsområdet. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Forebygge sager om mishandling, vanrøgt og lignende

Politiet bliver nu endnu bedre til at beskytte vores firbenede, fjerede og pelsede venner. Der er således per 1. juli 2019 oprettet tre specialiserede dyrevelfærdsenheder. Det sker som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2019.

Enhederne bliver placeret i de kredse, hvor der er tungvognscentre, hvilket er Midt- og Vestsjællands Politi, Sydøstjyllands Politi og Nordjyllands Politi. Det giver mulighed for et effektivt samarbejde i sager om dyretransport

De skal sikre en skærpet, proaktiv og opsøgende indsats på dyreværnsområdet, så man kan forebygge flere sager om mishandling, vanrøgt og anden uforsvarlig behandling af dyr, og fange flere sager i opløbet.

»Oprettelsen af de nye specialiserede enheder er udtryk for det brede politiske fokus, der er på dyrevelfærd og markerer samtidig en styrkelse af politiets indsats på dyreværnsområdet,« siger Erik Terp, centerchef i Rigspolitiet.

Han forventer, at man via de nye enheder vil blive endnu bedre til at målrette indsatsen på området:

»Fra politiets arbejde med andre kriminalitetsområder, for eksempel it-kriminalitet, kan vi se, at der er store fordele ved at samle viden på tværs af kredsene, så man tidligt kan fange tendenser og udviklinger og dermed sætte mere målrettet ind,« fortæller han.

Erik Terp pointerer, at oprettelsen af de nye enheder ikke betyder, at der bliver skåret i den indsats, der allerede er på dyreværnsområdet ude i landets politikredse.

Fokus på det komplekse og nye tendenser på området

Erik Terp fortæller videre, at de nye enheder skal hjælpe med at løfte særligt komplekse dyreværnssager, herunder organiserede og systematiserede overtrædelser samt kreds- og landegrænseoverskridende aktiviteter med videre.

»Ud over den efterforskningsbaserede indsats, forventer vi, at dyrevelfærdsenhederne også kan varetage en præventiv indsats, så vi kan forebygge eller fange vanrøgtsager i opløbet,« siger Erik Terp og fortsætter:

»Derudover håber vi, at enhederne ved blandt andet monitorering af internettet kan opfange nye tendenser på dyreværnsområdet, som dyreværnsenhederne i politikredsene endnu ikke har erfaring med.«

Fokus på alt fra hvalpefabrikker til truede dyrearter

De specialiserede dyreværnsenheders primære opgaver:

  • Sager om ulovlig handel med hunde, herunder de såkaldte “hvalpefabrikker”.
  • Sager om import eller eksport af dyr.
  • Sager om handel med levende truede dyrearter.
  • Dyrevelfærdsenhederne skal endvidere have fokus på sager, der er udtryk for nye tendenser på dyreværnsområdet, som dyreværnsenhederne i politikredsene endnu ikke har erfaring med.
  • Ud over den efterforskningsbaserede indsats forventes dyrevelfærdsenhederne også at varetage en præventiv indsats med henblik på at forebygge eller opfange vanrøgtsager i opløbet.

Sagsområderne er ikke udtømmende, men forventes at blive justeret løbende i takt med opbygningen af erfaring på området.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Nica366 / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.