Lokalpolitikere skal ikke betales for fravær

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Regeringen vil stramme reglerne for vederlag til lokalpolitikere ved fravær. De skal for eksempel ikke modtage penge, hvis de ikke viser en lægeerklæring.

Medlemmer af byråd og regionsråd skal vise lægeerklæring for at få vederlag under sygdom. Ved fravær af andre grunde skal vederlaget bortfalde hurtigere.

Det skriver Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse og fremgår af et faktaark.

Fraværende i længere perioder mod betaling

Der har i løbet af det seneste år været en række eksempler fremme om medlemmer af byråd eller regionsråd, der har været fraværende i længere perioder og fortsat har modtaget vederlag.

Derfor har Social- og Indenrigsministeriet gået reglerne efter i sømmene.

Nu foreslår regeringen sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti følgende konkrete stramninger af reglerne:

  • Lægelig dokumentation: Ved fravær på grund af helbredstilstand med videre skal der fremover stilles krav om dokumentation for at bevare retten til vederlag. Det kan for eksempel være en lægeerklæring.
  • Vederlag bortfalder hurtigere: Når et medlem af byråd eller regionsråd har været fraværende af andre grunde end helbredstilstand med videre i mere end en måned, ophører vederlaget ved næste månedsskifte.

Ikke vederlag til to politikere for den samme post

Når et medlem af byråd eller regionsråd er fraværende af andre grunde end helbredstilstand med videre, skal vedkommende ikke have ret til vederlag, hvis der er indkaldt stedfortræder i mere end syv dage.

»Ingen kan forsvare, at en politiker får vederlag, når man er på jordomrejse, eller at man ikke skal dokumentere sygdom, som de fleste andre skal,« siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) og fortsætter:

»Derfor strammer vi reglerne, så de bliver mere rimelige. Det bliver klare regler, så politikerne ved, hvad de har at forholde sig til, og regler, der kan administreres i praksis.«

Social- og indenrigsministeren har indkaldt Folketingets partier til en teknisk gennemgang og drøftelse af forslagene. De nye regler vil kunne træde i kraft engang efter sommerferien.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Terri C / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.