Landets jobcentre gør sygemeldte mere syge

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Det er især oplevelsen af uforudsigelighed, stress og pres i forhold til at arbejde mere, end man kan klare, og at man ikke føler sig i kontrol over sit eget liv og fremtid, der belaster de sygemeldte.

Sygemeldte, der er tilknyttet jobcenteret, oplever, at det belaster deres livskvalitet. 67,9 procent svarer i en ny undersøgelse, at jobcenteret i høj grad eller i nogen grad belaster livskvaliteten.

Det er Psykiatrifonden, som i samarbejde med SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed har spurgt 1.400 sygemeldte medlemmer af fagforbundene FOA, 3F og Dansk Magisterforening. Det skriver Psykiatrifonden.

Mangler viden og værktøjer mennesker med psykisk sygdom

»Undersøgelsen viser tydeligt, at systemet, der skal bringe folk tilbage i arbejde, snarere bliver en belastning,« siger Psykiatrifonden formand Torsten Bjørn Jacobsen.

SIND-formand Knud Kristensen er enig, og de to organisationer kræver derfor et vidensløft og et væsentligt bedre samarbejde mellem jobcenter, psykiatri og borger, end det er tilfældet i dag.

Knud Kristensen kræver, udover et vidensløft på jobcentrene, et tættere samarbejde med psykiatrien:

»Jobcentermedarbejderne skal have viden og værktøjer om dialog med mennesker, der er ramt af psykisk sygdom. Kender medarbejderne reaktionsmønstre og sygdomsforløb, så får de et meget bedre afsæt for et godt samarbejde med borgeren.«

Uforudsigelighed og tilsidesættelse af speciallægeerklæringer

Det er især oplevelsen af uforudsigelighed, stress og pres i forhold til at arbejde mere, end man kan klare, og at man ikke føler sig i kontrol over sit eget liv og fremtid, der belaster de sygemeldte, svarer de adspurgte i undersøgelsen.

Undersøgelsen viser tydeligt, at systemet, der skal bringe folk tilbage i arbejde, snarere bliver en belastning

Hver anden sygemeldte, som er tilknyttet et jobcenter, har desuden oplevet, at vedkommendes helbred bliver tilsidesat i sagsbehandlingen og at jobcentret ser bort fra speciallægeerklæringer.

Knap 50 procent af respondenterne svarer i høj grad eller i nogen grad til spørgsmålet om, hvorvidt jobcenteret har set bort fra udtalelser fra læge, psykolog eller psykiater.

Læs undersøgelsen på: psykiatrifonden.dk.

Jobcentrets aktiviteter forværrer sygemeldtes helbred

Jobcenteret sætter i højere grad gang i aktiviteter, der forværrer helbredet, end aktiviteter, der forbedrer helbredet, oplever de sygemeldte desuden.

Især møder eller opfølgningssamtaler på jobcenteret og virksomhedspraktik/arbejdsprøvning forværrer helbredet for cirka en tredjedel af respondenterne. Desuden oplever 57 procent et pres fra jobcenteret for at arbejde mere, end de kan magte.

Sygemeldte oplever angst og søvnbesvær op til møderne

70 procent af respondenterne oplever fysisk eller psykisk ubehag op til møder/telefoniske møder med jobcenteret. Søvnbesvær op til møder, angst eller forværring af angst, koncentrationsbesvær og følelse af stress og pres er alle markante.

De sygemeldte oplever, at deres livskvalitet forringes over tid. Jo længere tid, man er sygemeldt, jo mere belaster tilknytningen til jobcentret livskvaliteten.

»Undersøgelsen viser meget klart, at man har skabt et system, der belaster mere, end det gavner. Et system, der paradoksalt nok kan trække sygemeldte længere væk fra arbejdsmarkedet,« siger Psykiatrifondens formand, psykiater Torsten Bjørn Jacobsen.

Regelkrav fylder for meget behandlingen af borgersager

Torsten Bjørn Jacobsen mener endvidere, at undersøgelsen viser, at regelkrav, der skal opfyldes, fylder for meget i jobcentrenes behandling af borgersager.

»De faglige skøn og ikke mindst den ligeværdige dialog skal tilbage i jobcentrene. Og så skal man have ro til at blive rask uden at føle sig presset til noget, man ikke kan magte,« mener han.

Psykiatrifonden og SIND – Landsforening for psykisk sundhed vil nu bruge resultaterne til at arbejde politisk for, at der skal forandringer til, hvis sygemeldte borgere skal bringes tættere på arbejdsmarkedet og hvis tilknytningen til jobcentret skal føles som en hjælp og støtte og ikke som en forhindring.

»Usikkerheden om fremtiden fylder meget, hvis man bliver skubbet væk fra arbejdsmarkedet af sygdom. Den usikkerhed skal ikke forstærkes af bekymring for uforudsigelig sagsbehandling og endeløse afklaringsforløb. Vi ønsker et system, hvor borgeren har flere retskrav og hvor færre beslutninger baseres på skøn,« siger SIND-formand Knud Kristensen.

Øverst: Genrefoto. (Foto: pecaphoto77 / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.