I denne uge holder politiet øje med hastigheden

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Hvis to bilister kolliderer med 80 km/t, vil ulykken i 30 procent af tilfældene have dødelig udgang, og risikoen fordobles til 60 procent ved en hastighed på 90 km/t.

Politiet landet over gennemfører fra i dag mandag den 11. oktober til fredag den 15. oktober 2021 en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv

Høj hastighed skaber utryghed på vejene og øger risikoen for ulykker markant. Selv en lille hastighedsoverskridelse kan få fatale følger.

»Hvert år bliver politiet kaldt ud til utallige trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne,« Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og fortsætter og fortsætter:

»Trafikulykker, der i nogle tilfælde får en tragisk udgang, og i andre tilfælde mærkes de implicerede for livet. Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken.«

»Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for bremselængden,« tilføjer han.

Hvorfor indsats mod hastighed?

  • Der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne.
  • For høj hastighed vurderes at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald.
  • 2014 – 2019 omkom 401 personer i en trafikulykke, hvor mindst en af de involverede parter kørte for stærkt i forhold til hastighedsgrænsen eller forholdene. I 72 procent af ulykkerne var farten en medvirkende årsag til, at ulykken opstod. I de sidste 28 procent var farten årsag til, at ulykken blev med dødelig udgang. (Kilde: Rådet for Sikker Trafik).
  • Ved 80 km/t kører du cirka 33 meter, mens du reagerer, og efter ca. 64 meter holder du stille. Kører du 95 km/t, bruger du yderligere 19 meter på at holde stille ved maksimal bremsning af køretøjet.
  • Hvis to bilister kolliderer med 80 km/t, vil ulykken i 30 procent af tilfældene have dødelig udgang. Risikoen fordobles til 60 procent ved en hastighed på 90 km/t. (Kilde: Rådet for Sikker Trafik).
  • Hvis en bilist rammer en fodgænger med 80 km/t vil ulykken være fatal i 60% af tilfældene. Risikoen stiger til 80 procent ved 90 km/t. (Kilde: Rådet for Sikker Trafik).
  • De fleste dødsulykker i trafikken sker på landeveje. 62 procent af dødsulykkerne på disse veje sker med en hastighedsoverskridelse på mindre end 20 km/t. 38 procent af dødsulykkerne sker med en overskridelse på mere end 20 km/t. (Kilde: Rådet for Sikker Trafik).

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Thomas Tolstrup / Rigspolitiet). Note/red.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.