Corona: Prioritering på hospitalerne bliver nødvendigt

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News ─ »Vi planlægger ud fra, at omkring 11.000 patienter smittet med coronavirus vil få brug for sygehusbehandling. Af dem vil knap 2.900 blive kritisk syge og få behov for intensiv behandling,« udtaler Sundhedsstyrelsen.

Der vil være et behov for at frigøre personale, sengepladser og intensiv kapacitet under en epidemi med coronavirus/COVID-19. Det er væsentligt, at sygehusvæsenet i en sådan situation får mulighed for at tage hånd om dem, der er kritisk syge.

Det betyder, at hospitalerne er nødt til at udskyde nogle af de ventende behandlinger og besøg, hvilket fremgår af “Notat om reduktion af hospitals­aktivitet i forbindelse med COVID-19“. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Omkring 10 procent af befolkningen bliver smittet

Sundhedsstyrelsen forventer, at omkring 10 procent af befolkningen vil blive smittet i løbet af en første bølge over foråret 2020.

Det vil naturligvis lægge et meget stort pres på det danske sundhedsvæsen, særligt i forhold til udredning og behandling af patienter i det regionale sygehusvæsen.

»Vi planlægger ud fra, at omkring 11.000 patienter smittet med coronavirus vil få brug for sygehusbehandling,« centerchef i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst, og fortsætter:

»Af dem vil knap 2.900 blive kritisk syge og få behov for intensiv behandling. Det vil være en meget stor belastning af vores sygehusvæsen og det bliver en kæmpe udfordring, som vil kræve, at vi prioriterer de patienter, der har brug for akut og livsreddende behandling.«

Skal frigøre personale til at tage sig af flere patienter

Først og fremmest er der behov for at frigøre personale til at tage sig af den øgede mængde patienter på sygehusene.

Sundhedsstyrelsen anbefaler her, at man reducerer ambulant behandling, og at personalet herfra, som skal bruges til at behandle patienter med coronavirus bliver oplært i brug af værnemidler og får den nødvendige information og vejledning om øvrige forholdsregler i forbindelse med håndtering af patienter med coronavirus.

Dernæst kan der findes yderligere personale ved at udskyde ikke-akutte operationer og andre større indgreb, som ikke er kritiske.

Personalet, særligt anæstesisygeplejersker og anæstesilæger, samt andre personalegrupper på operations- og overvågningsafsnit, kan derpå indgå i den intensive håndtering af patienter med coronavirus.

Læs også: Corona: Minimer jeres besøg på hospitalet (Zand.News).

»Det er klart, at denne situation kræver store omlægninger i sygehusenes organisering, og de vil i den kommende tid skulle udskyde behandlingen af en række patienter med ikke-livstruende sygdomme til enten senere behandling eller opfølgning andre steder, for eksempel i almen praksis,« siger Helene Probst.

Derudover bør sygehusene i vidt omfang gå over til andre former for konsultationer, når det gælder patienter i risikogruppen, som så vidt muligt ikke skal møde frem på sygehuse, men i stedet tilbydes telefon- eller videokonsultation.

Læs også: Coronavirus: Sådan forholder Slagelse Kommune sig.

Sundhedsstyrelsen understreger samtidig, at sygehusene beholder behandlingsansvaret i forbindelse med udsættelse af kontroller, operationer med videre.

Sygehusene skal derfor oprette ventelister, og alle patienter, der får udsat deres planlagte tid, skal have information om baggrunden. De skal også have information om, at de senest den 1. juli 2020 vil få besked om ny tid.

Region Sjælland følger udmelding fra Sundhedsstyrelsen

Hospitalerne i Region Sjælland er allerede i gang med at følge den nye udmelding fra Sundhedsstyrelsen.

Alle patienter, der får udskudt behandling, bliver kontaktet af sygehuset. De patienter, der ikke hører fra sygehuset, skal fortsat møde op til deres aftaler.

»Vi står i en ekstraordinær situation med spredningen af COVID-19, som vi er nødt til at forholde os til. Vi har ansvaret for at skabe den nødvendige kapacitet til de smittede patienter, der har brug for hjælp,« sagde Heino Knudsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland, i en tidligere pressemeddelelse og fortsatte:

»Derfor skærer vi nu ned på de planlagte behandlinger, der kan tåle at blive udsat. Men det er vigtigt for mig at understrege, at vi opretholder alle de behandlinger, der ikke kan tåle at blive udsat, som for eksempel kræftbehandling og hjerteoperationer.«

Læs også: Hospitaler drosler ned for planlagte behandlinger.

På baggrund af stigningen i antallet af tilfælde i Danmark har sundhedsmyndigheder ændret strategien fra inddæmnings- til en afbødningsstrategi.

Fokus er fortsat på at forebygge, at smitten med ny coronavirus spreder sig, men nu særligt på dem der er alvorligt syge af COVID-19 eller tilhører særlige risikogrupper som for eksempel personer med kronisk sygdom, ældre og gravide.

Læs også: Corona: Råd til ældre og personer med kronisk sygdom.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Genrefoto: valelopardo / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.