Corona: De danske grænser er nu lukkede

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News ─ Alle ikke-nødvendige rejser i hele verden frarådes indtil videre frem til og med den 13. april. Personer, der ønsker at indrejse, må forvente at blive afvist ved de danske grænser, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen.

Der indføres nye indrejserestriktioner som led i indsatsen mod coronavirus/COVID-19. Det oplyser politiet.

Skærpede rejsevejledninger for alle områder i verden

»Udenrigsministeriet har den 13. marts 2020 skærpet sine rejsevejledninger, så alle områder i verden, der ikke er røde, nu bliver orange. Det betyder, at alle ikke-nødvendige rejser i hele verden frarådes indtil videre frem til og med den 13. april 2020.

Udenrigsministeriet er løbende opmærksom på, om orange områder skal ændres til røde.

Læs også: Corona: Danmark lukker ned i fjorten dage.

Læs også: Coronavirus: Sådan forholder Slagelse Kommune sig.

Læs også: Advarsel mod falske e-mails fra Sundhedsstyrelsen.

Danskere på rejse, der returnerer fra eller har været i orange områder, opfordres ligesom alle danskere til i videst muligt omfang ikke at møde fysisk ind på arbejde, men arbejde hjemmefra eller lignende, mens rejsende, der returnerer fra eller har været i røde områder, opfordres til under alle omstændigheder at holde sig hjemme i 14 dage.

Afvisning af de fleste indrejsende ved de danske grænser

Den danske regering (S) og de danske myndigheder har i løbet af de seneste dage og uger truffet en række væsentlige beskyttelsesforanstaltninger som led i indsatsen mod coronavirus/COVID-19.

Der er en risiko for, at omfattende indrejse fra udlandet af personer, som ikke har været underlagt tilsvarende beskyttelsesforanstaltninger, vil undergrave virkningen af de foranstaltninger, der er truffet i Danmark.

Derfor udvides den eksisterende midlertidige grænsekontrol til at omfatte kontrol ved alle Danmarks grænser som led i indsatsen for at hæmme spredningen af coronavirus/COVID-19.

»Alt det, vi gør herhjemme – det risikerer ikke at virke, hvis der bliver ved med at være rejser ind og ud af landet. Det øger risikoen for smitte,« siger statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook og fortsætter:

»Derfor har vi besluttet at lukke de danske grænser midlertidigt. Det sker i morgen (i dag, red.) fra kl. 12. Danske statsborgere kan naturligvis fortsat komme ind i landet. Og det er stadig nødvendigt og derfor muligt at transportere fødevarer, medicin og andre forsyninger ind i Danmark. Men alle turister og andre udlændinge, som ikke har et anerkendelsesværdigt formål, vil blive afvist ved grænsen.«

Læs også: Fraråder alle unødvendige udlandsrejser.

Tiltaget vil blive understøttet af en tydelig kontrolindsats ved de væsentlige danske grænseovergange, herunder i lufthavnene, som vil blive implementeret i løbet af de kommende dage.

Indsatsen forventes inden for kort tid at indebære hel eller delvis nedlukning af et betydeligt antal tog-, fly- og færgeruter for passagertrafik. Grænsekontrollen løber indtil videre til og med den 13. april 2020.

Indrejse kræver, at man har et anerkendelsesværdigt formål

Personer, der ønsker at indrejse i Danmark, må forvente at blive afvist ved de danske grænser, herunder i danske lufthavne, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen – for eksempel hvis den pågældende bor eller arbejder i Danmark eller skal levere varer til Danmark.

Grænsekontrollen betyder, at der i forhold til persontransport må forventes markant forlængede rejsetider ind i Danmark. Danskere, der på nuværende tidspunkt er på ferierejse i udlandet, bør – også henset til kommende nedlukninger af eksempelvis flyruter – rejse tilbage til Danmark snarest.

For så vidt angår godstransport lægges der stor vægt på behovet for at opretholde og ikke forsinke de nødvendige forsyningskæder, herunder fødevareforsyning, og Danmarks import og eksport af varer fra og til udlandet. Der vil derfor som udgangspunkt ikke blive gennemført kontrol af godstransport.

Læs også: Corona: Vil undgå flaskehals i vareforsyningen.

Myndighederne er i den forbindelse i dialog med transportørerhvervene med henblik på at finde en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indsatsen, som ikke lægger større hindringer i vejen for leverandører af varer end nødvendigt.

Hvad er anerkendelsesværdige formål?

Danske statsborgere kan altid indrejse i Danmark.

Andre personer, der i øvrigt har et anerkendelsesværdigt formål med at indrejse i Danmark, kan blandt andet være:

  • Personer, der bor eller arbejder i Danmark, herunder selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark
  • Personer, der skal levere varer til Danmark eller varer ud af Danmark
  • Personer, der indrejser med henblik på at udøve samværsret med mindreårige børn
  • Personer, der agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (kan være fx plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien)
  • Personer, der skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer i Danmark
  • Personer, der indrejser med henblik på at deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndighederne i Danmark
  • Personer, der skal deltage i en begravelse i Danmark
  • Personer, der skal deltage i en retssag i Danmark
  • Studerende i det omfang uddannelsesinstitutionerne ikke er lukkede (og der ikke tilbydes fjernundervisning).

Almindelige familiebesøg, turistbesøg, forretningsrejser, studieture og lignende udgør ikke anerkendelsesværdige formål.

Personer, der krydser den danske grænse for at komme hjem, for eksempel svenskere, der har været på ferie i udlandet, vil blive anset for at have et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen. Det samme gælder ved transit i lufthavnen og for flypersonale.

En person, der har en gyldig, men endnu ikke udnyttet arbejdstilladelse i Danmark, vil have et anerkendelsesværdigt formål med sin indrejse, hvis den pågældende indrejser for at arbejde i Danmark.

Læs om alle indrejserestriktioner på: politi.dk.

Læs også: Corona: Råd til ældre og personer med kronisk sygdom.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Ricochet64 / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.