Corona: Vil undgå flaskehals i vareforsyningen

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Ministeren sætter køre- og hviletidsreglerne for chauffører ud af kraft i en periode på 10 dage. Det skal sikre mod flaskehalse i forsyningen af varer.

Transportministeren tager på baggrund af den aktuelle situation med risiko for smittespredning af coronavirus initiativ til en række tiltag, der skal sikre mod flaskehalse i forsyningen af varer. Det skriver ransport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Chauffører vil lovligt kunne være bag rattet i længere tid

Generelt har vi en høj forsyningssikkerhed af føde- og dagligvarer i Danmark. Det gælder også på de centrale lagre. Som følge af de seneste dages ændrede indkøbsadfærd har distributionen ud til dagligvarebutikkerne dog været presset.

Læs også: Dansk dagligvarehandel: Der er varer nok!

En række brancheorganisationer har været i kontakt med Transport- og Boligministeriet om en række midlertidige tiltag.

Ministeriet har på den baggrund taget initiativ til, at køre- og hviletidsreglerne for chauffører sættes ud af kraft i en periode på 10 dage for så vidt angår det såkaldte weekendhvil.

Initiativet betyder kort fortalt, at virksomhedernes chauffører lovligt vil kunne være bag rattet i længere tid.

Forlænger gyldigheden for en række chaufførkørekort

Derudover er ministeriet i gang med at udarbejde bekendtgørelser, der muliggør forlænget gyldighed for en række chaufførkørekort og -beviser, der ellers stod til at udløbe i marts eller april måned 2020.

Ligesom der arbejdes på bekendtgørelser, der midlertidigt muliggør udlån af chauffører samt giver mulighed for, at varebilschauffører med gyldigt kørekort kan køre varekørsel uden de normalt påkrævede chaufføruddannelsesbeviser.

Læs også: Rationering af medicin er aktiveret.

»Generelt har vi en høj forsyningssikkerhed af føde- og dagligvarer i Danmark og netop nu er mit indtryk, at der også på de centrale lagre er masser af varer. Men de seneste dages mange indkøb har skabt nogle flaskehalse ud til de enkelte butikker,« siger transportminister Benny Engelbrecht og fortsætter og fortsætter:

»Derfor har jeg – med bred opbakning fra et flertal i Folketinget – besluttet at iværksætte nogle midlertidige tiltag, herunder en dispensation af dele af køre- og hviletidsreglerne. Der er tale om en midlertidig ændring, og jeg har tiltro til, at branchen håndterer det på en måde, der ikke går på kompromis med trafiksikkerheden.«

Læs også: Coronavirus: Sådan forholder Slagelse Kommune sig.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Free-Photos / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.