Autismeforening: »Giv os retssikkerheden tilbage«

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – »Vi mener, at autister og deres familiers retssikkerhed er under pres i både kommunerne og regionerne,« skriver autismeforeningen, som opfordrer politikere til at underskrive et retssikkerhedsmanifestet. En byrådskandidat og et byrådsmedlem i Slagelse har allerede underskrevet.

Landsforeningen Autisme sætter fokus på retssikkerhed under valgkampen til kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november 2021. Det oplyser autismeforeningen i en meddelelse.

Politikere opfordres til at bakke op om retssikkerheden

»Vi mener, at autister og deres familiers retssikkerhed er under pres i både kommunerne og regionerne,« skriver Landsforeningen Autisme og fortsætter:

»Autister og deres familier har ret til den nødvendige hjælp og støtte, der skal til for at sikre et meningsfyldt liv.«

Derfor har landsforeningen udgivet et “Retssikkerhedsmanifestet”, som nuværende og potentielle kommunal- og regionspolitikere, herunder kandidater, opfordres til at underskrive.

Politikerne opfordres til at bakke op om retssikkerheden på syv områder:

  • Ret til hjælp kommer før økonomi
  • Ret til hurtig udredning
  • Ret til rette hjælp og støtte, loven skal overholdes
  • Ret til skole for alle
  • Ret til hjælp i hjemmet, for at forebygge anbringelser
  • Ret til støtte uden ansvarsfralæggelse
  • Ret til et hjem.

Send manifestet til dine lokale kandidater

Du kan hente manifestet her og sende det til dine lokale kandidater eller tage det med til lokale vælgermøder. Manifestet skal sende en mail til gitte@autismeforening.dk, når det er underskrevet.

Aktuelt har følgende kommunalpolitikere fra Slagelse Kommune underskrevet:

  • Søren Lund Hansen, byrådsmedlem, Dansk Folkeparti
  • Maria Steen Jensen, byrådskandidat, Nye Borgerlige.

Hvad står der i retssikkerhedsmanifestet?

Retssikkerhedsmanifestet/Landsforeningen Autisme

Som kommunalvalgs- eller regionsvalgskandidat støtter jeg Landsforeningen Autismes retssikkerhedsmanifest, og jeg forpligter mig til at arbejde for at forbedre retssikkerheden for
autistiske personer og deres familier. Personer med handicap, har ret til den nødvendige hjælp og støtte, til et meningsfyldt liv.

Den ret er for autistiske personer og deres familier i dag svækket.

Jeg skriver under på de 7 punkter:

1) Ret til hjælp, kommer før økonomi

Økonomien i kommuner og regioner trumfer ofte borgernes behov for nødvendig hjælp – særligt på
det specialiserede socialområde. Det mener jeg, bør ændres, så borgerne får den hjælp de har ret til.

2) Ret til hurtig udredning

61 % af familier med børn med autisme venter over 2 år fra der er mistanke om autisme, før de får
en udredning. PPR i kommunerne får ikke henvist børnene hurtigt nok – og det forhindrer dem i at få
den hjælp de har ret til og behov for i tide. Regionerne afviser ofte henvisninger til udredning fra
egen læge, på børneområdet.

Voksne autister løber panden mod muren, fordi autisme kan være svært at opdage hos voksne og
fordomme slører billedet.

Jeg mener som kommunalvalgs- eller regionsvalgskandidat, at retten til udredning skal forbedres.

3) Ret til rette hjælp og støtte, loven skal overholdes

Omgørelsesprocenterne i ankestyrelsen på sager på handicapområdet er tårnhøje. Det betyder at
kommunerne alt for ofte giver afslag til borgere på hjælp de faktisk har ret til og behov for.

Jeg vil arbejde for at omgørelsesprocenten for min kommune falder, og vi bliver bedre til at
overholde loven.

4) Ret til skole for alle

45 % af børn med autisme oplever lige nu ufrivilligt skolefravær, hvor de ikke kan komme i skole,
fordi deres skoletilbud ikke tilbyder dem rammer, de kan trives i.

Jeg vil arbejde for, at alle børn får ret til skolegang i min kommune, og at børn med autisme får
adgang til den rette hjælp og støtte.

5) Ret til hjælp i hjemmet, for at forebygge anbringelser

Børn med autisme har 3 gange så stor risiko for at blive tvangsfjernet som andre børn. Ofte bliver
deres autistiske træk tolket som mistrivsel – andre gange ender det med en anbringelse, fordi
familien ikke fik rette hjælp og støtte i tide.

Jeg vil arbejde for at forebygge anbringelser af børn og unge med autisme.

6) Ret til støtte, uden ansvarsfralæggelse

Mange autister og deres familier oplever at ”falde mellem to stole”, når det er uklart om de skal
have hjælp af region eller kommune. Det kan skyldes uklar ansvarsfordeling mellem region og
kommune – og det kan skyldes den såkaldte opgaveglidning fra region til kommune. Resultatet er at
mennesker, ikke får den hjælp de har krav på – enten fordi der er tvivl om, hvem der skal udføre
opgaven, hvem der har kompetencen eller tvivl om, hvem der skal betale: kommunen eller regionen.

Jeg vil som kommunalvalgs- eller regionsvalgskandidat arbejde for bedre samarbejde mellem
kommune og region, til gavn for personer med autisme.

7) Ret til et hjem

Voksne autistiske bosteds-beboere mister deres hjem, når et bosted lukkes. Andre har svært ved at
finde et bosted, der passer til dem og som kan blive et stabilt og blivende hjem.

Jeg vil som kommunalvalgs- eller regionsvalgskandidat arbejde for bosteder nok, øget specialisering
og imod lukninger af bosteder.

Øverst: Landsforeningen Autisme. (Foto: Landsforeningen Autisme). SM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.