1.400 bilister har fået for store fartbøder

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – En programmeringsfejl i ATK-sagsbehandlingssystemet betyder, at 1.400 bilister har fået pålagt en forkert tillægsbøde på de danske motorveje.

Cirka 1.400 bilister, der er målt til at køre mindst 30 procent for stærkt på de danske motorveje i 2020, har fået en forkert tillægsbøde på grund af en datofejl. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Tillægsbøder på henholdsvis 1.000 og 2.000 kroner

Rigspolitiet er den 26. maj 2020 blevet opmærksom på, at der i en række sager er sket en teknisk fejl, som har betydet, at personer, som har kørt mindst 30 procent for stærkt på motorveje, uretmæssigt har fået en tillægsbøde på 1.000 kroner på almindelige motorvejsstrækninger og 2.000 kroner på motorvejsstrækninger med vejarbejde.

Årsagen er en programmeringsfejl i ATK-sagsbehandlingssystemet (ATKS), som har betydet, at der i perioden 1. januar 2020 til 27. maj 2020 er pålagt en forkert tillægsbøde til ca. 1.400 bilister, der har overtrådt hastighedsgrænserne med mindst 30 procent på de danske motorveje.

Driften af ATKS ligger hos en ekstern leverandør, der ikke umiddelbart har kunne kortlægge, hvordan fejlen er opstået.

De fleste sager er færdigbehandlet medio juli 2020

»Det er en beklagelig og ærgerlig fejl. Bilister, der overtræder de fastsatte hastighedsgrænser, skal have en bøde, men de skal naturligvis ikke have en ekstra tillægsbøde,« siger politidirektør i Rigspolitiet, Lene Frank, og fortsætter:

»Vores leverandør har identificeret fejlen og rettet den. Alle berørte bilister får et brev fra politiet i de kommende uger, hvor vi forklarer fejlen og fortæller, hvad de skal foretage sig, men selvfølgelig får de bilister, der har betalt det forkerte bødetillæg automatisk pengene retur.«

Der er nedsat en gruppe af sagsbehandlere, der nu nøje gennemgår alle sager. Politiets Administrative Center (PAC) forventer, at sagerne er færdigbehandlet senest medio juli 2020 med undtagelse af de sager, som er afgjort med dom. Disse sager vil blive forelagt for den regionale statsadvokat med henblik på anke.

Også forkerte hastighedsmålinger i Guldborgsund

Tidligere på måneden oplyste Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en anden sag, at de havde udstedt bøder på et forkert grundlag i forbindelse med nogle hastighedsmålinger i Guldborgsund.

Det havde ført til 456 forkerte fartbøder, herunder 48 domme. Også her vil politiet blive sikre, at bøderne blive tilbagebetalt, ligesom urigtige klip og frakendelse af førerretten vil blive korrigeret.

Læs også: Fejlagtige domme, klip og frakendelser.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Rigspolitiet). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.