Fejlagtige domme, klip og frakendelser

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – 456 forkerte fartbøder, herunder 48 domme, er resultatet af fejlmålinger, som Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har lavet i Guldborgsund. Bøderne vil blive tilbagebetalt, og urigtige klip og frakendelser vil også blive korrigeret.

Politiet er blevet opmærksom på, at der er udstedt bøder på et forkert grundlag i forbindelse med nogle hastighedsmålinger.

De er foretaget i perioden fra januar 2015 til den 26. juli 2019 på strækningen fra lysreguleringen ved Guldborgsundcenteret i Guldborgsund og 300 meter frem på Brovejen i vestlig retning.

Disse bøder bliver nu tilbagebetalt. Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Manglende skiltning med hastighedsbegrænsningen

På Brovejen i Guldborgsund er der fastsat en hastighedsgrænse på 60 km/t, som er korrekt tilkendegivet ved C55 tavler frem til lysreguleringen ved ind- og udkørsel til Guldborgsundcenteret.

Men efter lysreguleringen var der i perioden ikke korrekt skiltet med hastighedsbegrænsningen på 60 km/t. Det betød, at hastighedsgrænsen reelt var 80 km/t på strækningen fra lyskrydset og 300 meter frem til korrekt skiltning.

Politiets fotovogne har fra januar 2015 til 26. juli 2019 foretaget en række hastighedsmålinger, hvor politiet fejlagtigt tog udgangspunkt i en hastighedsbegrænsning på 60 km/t, som rettelig var 80 km/t.

Bliver kontaktet af politiet inden den 1. august 2020

Alle borgere, som er blevet idømt en bøde og eventuelt et klip eller en frakendelse som følge af en hastighedsovertrædelse på strækningen i perioden fra januar 2015 til 26. juli 2019 vil automatisk blive kontaktet af politiet inden den 1. august 2020.

Det er derfor ikke nødvendigt at kontakte politiet af egen drift.

Der er i perioden udstedt i alt 456 forkerte bøder, der blandt andet har resulteret i 48 domme. Det vil blive sikret, at bøderne vil blive tilbagebetalt. Urigtige klip og frakendelse af førerretten som følge af fejlmålingen vil også blive korrigeret.

Sagens omfang medfører en vis sagsbehandlingstid

Det er Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, som står for udbetalingen af pengene.

»Vi vil arbejde så hurtigt, som vi overhovedet kan, men der må forventes en vis sagsbehandlingstid grundet antallet af sager, som nøje skal gennemgås for at få rettet op på fejlen,« siger chefanklager Flemming Petersen og fortsætter:

»Særligt hvis man har fået en dom, kan det tage lang tid, da der er særlige procedurer, som skal overholdes, når domme skal ændres. Men vi gør alt, hvad vi kan for at rette op på denne fejl så hurtigt som muligt, og vi beklager naturligvis meget de gener fejlmålingerne kan have medført.«

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Thomas Tolstrup / Rigspolitiet). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.