Regeringen vil skærpe sanktionerne på kontanthjælpsområdet

Der skal være mærkbare og synlige konsekvenser, hvis ledige i kontanthjælpssystemet ikke står til rådighed for det danske arbejdsmarked. Derfor fremlægger Regeringen et udspil med 20 initiativer, der forenkler og skærper sanktionsreglerne samt styrker kontrollen med offentlige ydelser.

"Regeringen vil skærpe sanktionerne på kontanthjælpsområdet"

Pulje med 30 millioner kroner til de svageste ældre

Nu kan kommuner i hele landet søge penge til at udvikle rehabilitering for de svageste ældre. Målgruppen kan for eksempel være borgere, der har demens, har hyppige hospitalsindlæggelser eller er i palliative forløb samt borgere med sociale problemer såsom alkoholmisbrug.

"Pulje med 30 millioner kroner til de svageste ældre"

Strejke og lockout: Måske skal forældre have penge retur?

Forældrene skal ikke betale for deres daginstitution, hvis børnene ikke bliver passet, oplyser Børne- og Socialministeriet. Et notat fra 2008 dikterede, at strejkeramte børnefamilier skulle tilgodeses økonomisk, såfremt beløbets størrelse ikke stod i væsentligt misforhold med de administrative udgifter.

"Strejke og lockout: Måske skal forældre have penge retur?"

Overvægt og mistrivsel hænger stadig sammen med uddannelse

Pilen på danskernes badevægt har bevæget sig opad siden 2010, og nu er over halvdelen overvægtige. Undersøgelse viser, at overvægt og andre risikofaktorer fortsat falder med stigende uddannelsesniveau. Over halvdelen af danskerne er nu overvægtige, flere unge mistrives og flere unge begynder at ryge. Det viser en ny undersøgelse af danskernes sundhed og trivsel, som er udarbejdet af de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) finder udviklingen…

"Overvægt og mistrivsel hænger stadig sammen med uddannelse"

Stigning i antallet af influenzaindlæggelser

Denne influenzasæson præges af influenza B af typen Yamagata, og den er ikke er indeholdt i sæsonens influenzavaccine. Mange lider af forskellige former for influenza, og adskillige er endda indlagt eller ligefrem døde. Faktisk bruger Slagelse Sygehus 10 procent af bemandingen på influenzaramte patienter.

"Stigning i antallet af influenzaindlæggelser"

Bydelsmødre skal uddannes til at vejlede om NemID med videre

En samarbejdsaftale mellem Digitaliseringsstyrelsen og Bydelsmødrene sikrer uddannelse af bydelsmødre. Hensigten er, at bydelsmødrene skal kunne vejlede andre etniske kvinder, som oplever problemer med den digitale kommunikation med de offentlige myndigheder.

"Bydelsmødre skal uddannes til at vejlede om NemID med videre"