Gyldigheden af coronapas sænkes til syv måneder

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – »Coronapasset vil fremover udløbe 7 måneder efter, man har fået andet stik, men bliver gyldigt igen efter 3. stik. De 7 måneders varighed tager højde for, at immuniteten falder over tid og vil forhåbentlig også øge tilslutningen til vaccinationsprogrammet endnu mere, så smitten holdes i skak,« lyder det fra sundhedsministeren.

Epidemiudvalget har vedtaget, at reglerne for coronapasset ændres. Varigheden af coronapasset efter det primære vaccinationsforløb forkortes til syv måneder, og revaccination giver gyldigt coronapas. Derudover forlænges covid-19 som samfundskritisk sygdom. Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Coronapasset bliver gyldigt igen efter revaccination

På baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen har Epidemiudvalget besluttet at ændre reglerne for coronapasset.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle over 18 år revaccineres 6 måneder efter sidste stik i det primære vaccinationsforløb. Reglerne for coronapasset ændres, så revaccination får betydning for coronapasset varighed.

»Sundhedsmyndighederne opfordrer alle over 18 år til at få et tredje stik. Coronapasset vil fremover udløbe 7 måneder efter, man har fået andet stik, men bliver gyldigt igen efter 3. stik. De 7 måneders varighed tager højde for, at immuniteten falder over tid og vil forhåbentlig også øge tilslutningen til vaccinationsprogrammet endnu mere, så smitten holdes i skak,« siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Konkret fastsættes varigheden af et gyldigt coronapas efter et gennemført primært vaccinationsforløb til 7 måneder for personer over 18 år.

Når man revaccineres, bliver coronapasset gyldigt igen umiddelbart efter revaccinationen. Der er endnu ikke et tilbud om revaccination til de 15-17-årige, som også er omfattet af reglerne for coronapas, og derfor er der ikke en udløbsdato for deres coronapas efter færdigvaccination.

De ændrede regler om coronapas træder i kraft medio januar.

Covid-19 er fortsat en samfundskritisk sygdom

Epidemiudvalget har også at covid-19 fortsat er en samfundskritisk sygdom i yderligere 8 uger. Fra og med den 11. december til den 5. februar 2022.

Beslutningen er truffet på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen, som lagde vægt på følgende:

  • Covid-19 er en sygdom med stort pandemisk potentiale.
  • Der er forventning om fortsatte stigninger i indlæggelser med covid-19 i vintermånederne.
  • Der er mindre robusthed og stigende pres på sygehusene.
  • Der er generel øget forekomst af sygdom i vinterhalvår i et åbent samfund.
  • Der er risiko for påvirkning af håndtering af akutte og ikke-akutte livstruende tilstande fra december og frem ifølge Sundhedsstyrelsen.
  • Omikron-varianten er introduceret i Danmark og flere andre europæiske lande.

Præcisering af reglerne vedrørende hjemmetest

Både en negativ PCR-test og en negativ antigentest kan bruges til at få et gyldigt coronapas. En selvtest taget for eksempel hjemme eller på arbejdspladsen kan derimod ikke bruges til at få et gyldigt coronapas. Dette vil blive præciseret i bekendtgørelserne.

Øverst: Coronapas. (Foto: Sundhed.dk). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.