Egen læge kan hjælpe med COVID-vaccination

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – Sundhedsmyndighederne har besluttet at inddrage de alment praktiserende læger i COVID-vaccinationerne. I Region Sjælland gælder aftalen kun for de 5-15-årige.

Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har indgået en rammeaftale, som åbner for, at både børn og voksne kan blive vaccineret mod COVID-19 i hele landet. I Region Sjælland omfatter aftalen dog alene de 5-15-årige.

Det sker efter, at sundhedsmyndighederne har besluttet at inddrage de alment praktiserende læger i vaccinationsudrulningen. Praktiserende læger i alle regioner forventes at gå i gang med at vaccinere i løbet af næste uge. Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Lægerne forventes at gå i gang i løbet af næste uge

Der skrues i øjeblikket voldsomt op for den danske vaccinationsindsats, så flere danskere hurtigt kan modtage både 1., 2., og 3. stik.

Sundhedsmyndighederne har besluttet at inddrage de alment praktiserende læger i vaccinationsudrulningen, så de kan vaccinere i deres klinikker.

På den baggrund har Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) nu sikret, at man udover at få sin COVID-19-vaccination i ét af de regionale vaccinationscentre, også kan blive vaccineret i almen praksis.

Allerede i fredags blev der i Region Hovedstaden indgået en aftale med PLO om vaccination mod COVID-19 i almen praksis, og tilsvarende aftaler ventes indgået i de øvrige fire regioner inden udgangen af i dag. Vaccinationerne hos de praktiserende læger forventes at gå i gang i løbet af næste uge.

»Vi inddrager de praktiserende læger i COVID-19 vaccinationen i hele landet for at udnytte den tilgængelige vaccinationskapacitet i vores samfund bedst muligt. Målet er at skabe et værdifuldt supplement til vaccination i de regionale vaccinationscentre, så vi kan få ventetider på vaccination ned og skabe en ekstra indgang til vaccination for både børnefamilien og voksne, der skal have 1., 2. eller 3. stik,« siger Sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Lægerne deltager frivilligt – men der er frit lægevalg

Ordningen omfatter alle patienter over 5 år, der skal have 1., 2. eller 3. stik. I Region Sjælland omfatter aftalen dog alene de 5-15-årige.

Det er frivilligt for den enkelte praktiserende læge, om vedkommende vil deltage. Man vælger selv, hvilken af de vaccinerende læger man vil vaccineres hos – det behøver ikke være hos patientens egen læge.

Alle fem regioner arbejder på at gøre en oversigt tilgængelig på deres hjemmesider over, hvilke praktiserende læger i regionen der tilbyder vaccination mod COVID-19, ligesom parterne opfordrer alle praktiserende læger til at sørge for, at det fremgår af klinikkens hjemmesider, om der tilbydes vaccination.

Det opfordres derfor til, at borgere holder sig orienteret på regionens hjemmeside, hvor der vil blive lagt information ud om tilbuddet og hvilke praksis, der deltager.

Parterne involveret i den danske vaccinationsudrulning arbejder intenst på at opskalere vaccinationskapaciteten. Indsatsen handler i høj grad om at skaffe mere personale til at vaccinere, ligesom der arbejdes på at inddrage flere aktører i udrulningen.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Lal Nallath / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.