Selvtest til skoleelever skal bryde smittekæder

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Læsetid: 3 min.

Zand.News – Fremover kan kommuner tilbyde selvtest til skoleelever som supplement til den eksisterende testindsats på skolerne.

Smitten med COVID-19 er særligt udbredt blandt børn og unge, hvor mange ikke er vaccinerede. Derfor er der behov for at udbygge mulighederne for overvågning og kontrol af smitten.

Regeringen (Socialdemokratiet) og KL (Kommunernes Landsforening) er derfor enige om, at kommunerne kan tilbyde selvtest til elever som supplement til den eksisterende testindsats på skolerne. Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Skal gøre det nemmere for børn at blive testet

På baggrund af den nuværende smittesituation og behovet for at udvide testindsatsen til flere årgange af skoleelever er regeringen og KL enige om, at kommunerne kan supplere testindsatsen på skoler samt fri- og privatskoler med et tilbud om at teste for COVID-19 med antigenselvtest.

Formålet med dette set-up er at øge tilgængeligheden af test, under hensyntagen til udbuddet af arbejdskraft, og gøre det nemmere for børnene at blive testet.

Testen vil kunne bruges i stedet for de screeningstest og 0.-dagstest, som eleverne kan få taget på skolen, men vil ikke kunne bruges i stedet for PCR-testen på 4.- og 6.-dagen, hvis eleven er blevet nær kontakt i skolen.

Setuppet kan implementeres således, at børn fra og med 1. klasse, som ikke er vaccinerede eller tidligere smittede, får uddelt antigenselvtestkit på skolerne, som de tager med hjem.

Herefter vil det være op til eleven sammen med forældrene at foretage testen. Instruktionen i indlægssedlen skal følges i forbindelse med testningen. Kommunerne kan implementere andre løsninger afhængigt af lokale behov.

Selvtest fremgår ikke på sundhed.dk og i coronapas

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ved et positivt svar på en selvtest får testresultatet bekræftet, og at man derfor ringer til Smitteopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed, som kan henvise til en opfølgende PCR-test.

Først ved positivt svar på PCR-testen sættes der gang i kontaktopsporing. Selvtest indberettes ikke, og resultatet kommer derfor ikke til at fremgå på sundhed.dk eller i coronapasset.

KL og regeringen er enige om, at der er behov for en indfasningsperiode. Det forventes, at der i starten af december eller snarest derefter vil være selvtest klar til brug på skolerne. Det er udgangspunktet, at det samlede test-setup på skolerne ophører den 31. marts 2022.

Øverst: Genrefoto. (Foto: 24K-Production / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.