Trelleborgs mysterier (del 4)

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.Info – Detaljerne om enkelte slag er gledet ud af historien, men resultatet huskes. Harald Blåtand tabte og enten flygtede eller blev sendt i landflygtighed. Han endte på Jomsborg i det nuværende Tyskland, hvor kongen, der kristnede Danmark, nu kunne sidde blandt hedenske lejesoldater.

I sidste artikel kom vi ind på de politiske forhold, da Harald Blåtand blev konge, og hvordan vikingeborgene blev bygget. Nu skulle det vise sig, om Harald havde et stærkt nok greb om landet, for der udbrød krig. Borgerkrig.

Læs også: Trelleborgs mysterier (del 3).

Harald Blåtand sættes på prøve – Høvdinge og rigmænd gør oprør

Det er usikkert, hvad der præcist gik galt. De, der gjorde oprør, var lokale høvdinge og rigmænd rundt om i landet. Måske var det generelt utilfredshed over pludseligt, at skulle ledes af denne mand fra Jelling, som i vikingetiden lå meget langt fra dem.

Måske virkede de store borge, der skød op over hele landet, truende. Ville den nye konge gøre dem alle til trælle? Det kunne forklare navnet “Trelleborg”.

Måske forlangte Kong Harald for meget af dem. Historieskriveren Saxo fortæller, at mange blev utilfredse med, at hirden, det vil sige hans mænd, blev brugt som arbejdskraft under opførelsen af Jellingemonumenterne, noget der dengang ansås for trællearbejde.

Det var simpelt hen vanærende at blive sat til fysisk arbejde!

Artiklen fortsætter efter billedet.

“Offertræer” – en rekonstruktion af hedenske helligdomme, hvor man ofrede mad, vin, øl og måske endda mennesker til blandt andet Odin. (Foto: Jesper Nielsen).

Den tyske krønikeskriver Adam af Bremen fortæller, at mange hedenske vikinger også var utilfredse med Harald, og at de frygtede at blive tvangskristnet, så der kan også have været religionsstridigheder med i spillet. Det var for mange ændringer, alt for hurtigt.

Uanset grunden samledes en masse utilfredse under Harald Blåtands søn, Svens, faner. Svend, der fik tilnavnet Tveskæg, gik i åben krig mod faderen.

Haralds endeligt og Svends store projekt – Åben krig

Harald havde selv gjort Svend til leder af hæren, hvilket gjorde, at han kom tættere på folket end Harald, der nødvendigvis måtte sidde centralt og uddelegere.

Svend var også populær blandt folket, da han var manden, der ledede hirden i angrebet på Hedeby, hvor han generobrede byen fra tyskerne.

Svend blev således anset som foretrukken, fremfor Kong Harald, og det blev til åben krig.

Hvilken side valgte ledelsen på Trelleborg? Vi ved det ikke. Soldaterne på borgen må have stået under Svends befaling, så det er ikke urimeligt at tro, at de borge, som Harald havde bygget for at holde på magten, vendte ham ryggen og blev en del af Blåtands endeligt.

Detaljerne om enkelte slag er gledet ud af historien, men resultatet huskes. Harald tabte og enten flygtede eller blev sendt i landflygtighed. Han endte på Jomsborg i det nuværende Tyskland, hvor kongen, der kristnede Danmark, nu kunne sidde blandt hedenske lejesoldater.

Nogle sagn fortæller, at Harald blev snigmyrdet eller døde af sine sår, men det er uvist. Hans krop blev transporteret til den by, der skulle havde været hans lands nye kristne hovedstad, Roskilde, hvor hans grav kan ses i dag i domkirken.

Svend Tveskæg lå dog ikke på den lade side.

Den 13. november 1002 beordrede den engelske konge, Ethelred den Rådvilde, at alle danskere i England skulle slås ihjel. Sven greb denne klokkeklare provokation som årsag til en invasion af England, hvor han efter cirka 13 år bliver konge.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Svend Tveskæg fremstillet af illustratøren Lorenz Frølich omkring 1883-1886 som dekoration på Frederiksborg slot. Det er inspireret af Bayeux-tapetet fra 1000-tallet. (Foto: Public Domain, Link).

13 år med krig holdt hirden beskæftiget, så der aldrig kom oprør mod Svend.

Da Trelleborg blev udgravet, anså man det som en mulighed, at stedet havde været “træningslejr” for soldater før Englandskrigene, men da man fik en præcis datering, var borgen tydeligvis bygget meget tidligere.

Det skal dog siges, at borgene sagtens kan have været en del af forberedelsen. De var jo bygget og havde faciliteter til formålet. Men præcis hvilken rolle de spillede, ved vi ikke.

“Voldstedet Trelleborg” – Et levn fra Bronze- eller Jernalderen

Omkring starten af Svends englandsinvasion blev Trelleborg og de andre vikingeborge forladt.

Vi kender ikke årsagen. Vi kender ikke det præcise tidspunkt, men det var ikke lang tid efter, at de blev opført.

Det virker, som om de blev opført og aldrig rigtigt vedligeholdt. De blev ribbet for materialer, nogle over kort tid og pløjet ned, andre forfaldt og efterladt.

Ved Nonnebakken i Odense og i den svenske Trelleborg voksede byen ind over borgene. Fyrkat, Borgring og Aggersborg blev pløjet ned og efterlod kun skygger i jorden.

Men Trelleborg ved Slagelse beholdt voldene.

Alt brugbart blev langsomt fjernet. Men nok blev efterladt i jorden, hvor det lå og ventede på nysgerrige øjne. Dog beholdt Trelleborg navnet som stednavn, men dets betydning glemt.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Kort med Trelleborg. (Foto: Geodatastyrelsen).

Ingen af borgene er nævnt i historiebøger før dette århundrede.

De fungerede i så kort tid, at selvom de var imponerende og betydelige eksempler på vikingernes dygtighed, blev de aldrig oplevet af historieskriverne. Hverken Saxo eller Adam af Bremen nævner dem med så meget som ét ord.

Det, som lå på næsset mellem Tude Å og Vårby Å, blev kaldt et “voldsted”. Det bliver ligefrem anset for at være et uinteressant levn fra Bronze- eller Jernalderen.

Så gik der næsten 900 år…

Motorcyklister og arkæologer – Det perfekte sted til at larme

I 1933 søgte en motorcrossklub tilladelse til at lave en bane, og de havde fundet et perfekt sted: Langt fra alting, så ingen blev forstyrret af larmen, og der var allerede masser af bakker! Det lå et godt stykke udenfor Slagelse og hed “Trelleborg”.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Rekonstruktion af ydervolden, som blev opdaget på et luftfoto. (Foto: Jesper Nielsen).

Problemet var, at det var registreret som “fortidsminde”, hvilket betød, at arkæologer skulle undersøge stedet, inden byggeriet kunne begynde.

Kort tid efter udgravningen var begyndt, slog arkæologerne alarm og fik stoppet byggeplanerne. De havde nemlig fundet det mest betydningsfulde levn fra vikingetiden i Danmark, Vikingeborgen Trelleborg.

I de næste ni år undersøgte og udgravede man stedet. Den ydre vold, der ellers var pløjet ned, blev fundet ved et tilfælde, da en pilot tog et luftfoto af udgravningen. Stolpehullerne fra langhusene blev markeret med cement, og voldene udgravet og til dels genopbyggede.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Rester af træværk i jorden blev markeret med cement i 1930-40. (Foto: Jesper Nielsen).

En ny disciplin indenfor arkæologien, “eksperimentel arkæologi”, havde også en begyndelse ved Trelleborg, da man genopbyggede et af langhusene.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Borgen og rekonstruktionen af langhuset. (Foto: Jesper Nielsen).

Faktisk er udgravningerne stadig i gang, dog ikke længere drevet af bevaringshensyn. Og der bliver stadig fundet nye ting og skabt ny viden om vikinger.

Teorier bliver skabt og efterprøvet på stedet, og viden bliver formidlet på museet. Der bliver afholdt årligt “vikingetræf” og folk fra nær og fjern strømmer til, gamle som unge.

Læs også: Trelleborg Vikingefestival 2019 (afholdt begivenhed i kalenderen).

I 2009 blev Trelleborg sammen med de to ringborge Aggersborg og Fyrkat optaget på UNESCOs tentativliste. Borgene blev dermed vurderet til at være kulturarv af enestående universel betydning og derfor egnet til optagelse på Verdensarvslisten.

i 2022 forventes et nyt projekt på stedet klar: “Ny Trelleborg”. Projektet involverer blandt andet genskabelse af en del af ringmuren, som den så ud i vikingetiden, med palisader og voldgrav, kombineret med et nyt museum.

Læs også: Trelleborg genskaber et udsnit af ringborgen.

Ironisk nok ser det ud til, at mange flere mennesker vil strømme til Trelleborg i fremtiden, end der har været i det korte tidsrum i Vikingetiden, hvor stedet blev benyttet.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Museet set fra vikingeborgen. Omkring 2022 står “Ny Trelleborg” klar med udvidelser og nye rekonstruktioner. (Foto: Jesper Nielsen).

Forside for historisk: Slagelse, Korsør og Skælskør.

Øverst: “Offertræer” – en rekonstruktion af hedenske helligdomme, hvor man ofrede mad, vin, øl og måske endda mennesker til blandt andet Odin. (Foto: Jesper Nielsen). JN/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.