Skoleidrætskommune for andet år i træk

Slagelse.News – »Vi ser indsatserne på sundhedsområdet som en bred og langsigtet investering, hvor alle skal have mulighed for at leve et sundt og godt liv. Vi ved, at forandringer i vores sundhed ikke sker over natten, men er et resultat af en længevarende koordineret indsats, og det gode liv og de sunde vaner grundlægges i barndommen,« lyder det fra borgmesteren i Slagelse Kommune.

Dansk Skoleidræt har igen udpeget Slagelse som en af de 12 bedste kommuner i Danmark inden for idræt og bevægelse i skolen. Slagelse er den eneste kommune i Region Sjælland, der er skoleidrætskommune. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Sundhedspolitik og børne- og ungepolitik

Slagelse Kommune markerer endnu engang sin position som en af de kommuner i Danmark, der prioriterer idræt og bevægelse i skolerne. Dansk Skoleidræt har netop annonceret, at Slagelse Kommune er blevet udnævnt som en af de 12 bedste kommuner i Danmark for 2024, og Slagelse fastholder dermed titlen skoleidrætskommune, som den også modtog sidste år.

Denne gentagne anerkendelse vidner om Slagelse Kommunes fortsatte engagement i at fremme idræt og bevægelse som en integreret del af elevernes skolegang. I tråd med kommunens sundhedspolitik og børne- og ungepolitik stræber Slagelse efter at sikre en sund opvækst og trivsel for børnene gennem blandt andet bevægelse og idræt.

Sunde vaner grundlægges i barndommen

»Vi er glade og stolte over igen at blive skoleidrætskommune. Vi ved, hvor vigtigt sundhed er lige fra barnsben. Det har vi også tænkt ind i vores nye og ambitiøse sundhedspolitik,« siger borgmester Knud Vincents (V) og fortsætter:

»Vi ser indsatserne på sundhedsområdet som en bred og langsigtet investering, hvor alle skal have mulighed for at leve et sundt og godt liv. Vi ved, at forandringer i vores sundhed ikke sker over natten, men er et resultat af en længevarende koordineret indsats, og det gode liv og de sunde vaner grundlægges i barndommen.«

Slagelse Kommunes fokus på bevægelse i skolen strækker sig fra motorikforløb for de helt små til bevægelsesinitiativer i dagtilbud og folkeskoler. Den tværgående indsats “BIDS – Bevægelse i Dagtilbud og Skoler” har været medvirkende afgørende for kommunens succes på dette område, ligesom skolernes egne kreative og motiverende tilgange til læring, leg og bevægelse spiller en afgørende rolle.

Fokus på en stimulerende og sund skolekultur

»Udnævnelsen er et bevis på vores vedvarende indsats for at sikre, at idræt, leg og bevægelse er en naturlig del af vores elevers hverdag. Vi fortsætter med at arbejde hårdt for at skabe en stimulerende og sund skolekultur, der fremmer elevernes sundhed, læring og trivsel i overensstemmelse med vores sundhedspolitik, idrætspolitik og børne- og ungepolitik. Tak til vores foreninger og Slagelse Idrætsråd, der i år har 75-års jubilæum,« siger byrådsmedlem Troels Brandt (RV), der er formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Dansk Skoleidræts kortlægning sætter fokus på en række parametre for idræt og bevægelse i skolen, og Slagelse Kommune har vist gode resultater inden for områderne. Det fremgår blandt andet også af kommunens idrætspolitik, at Idræt og bevægelse i daginstitutioner og skoler er med til at danne fundamentet for børns aktive idrætsliv, da de i høj grad er med til at forme og motivere idrætsindsatsen samt give gode oplevelser, der styrker børn og unges sociale netværk.

Otte kategorier ligger til grund for kåringen

Kåringen som skoleidrætskommune foregår på den måde, at Dansk Skoleidræt laver en kortlægning, som indeholder spørgsmål inden for otte kategorier. Svarene er dels trukket fra objektive data, som Dansk Skoleidræt har hentet fra centrale registre, og dels fra mere subjektive data, som kommunerne kun selv har indsigt i, og som de dokumenterer i undersøgelsen.

På baggrund af de samlede besvarelser er kommunerne vurderet ud fra en række kriterier og vægtninger – og indplaceret på et danmarkskort med én af tre grønne nuancer, hvor den mørkegrønne udløser titlen “Skoleidrætskommune 2024”.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/b09d