Ikke alle børn får færdselsundervisning

Zand.News – »Det er bekymrende, at det ikke er alle børn, der får den her vigtige undervisning, som skal gøre dem mere sikre i trafikken. Hver ulykke med et barn eller en ung i trafikken er meningsløs, og derfor er det vigtigt, at kommuner og skoler prioriterer de her indsatser,« lyder det fra Rådet for Sikker Trafik. Det gælder også i Slagelse Kommune.

Stadig flere elever får færdselsundervisning i skolerne. Men der er stadig mange skolebørn, der ikke får den undervisning i trafiksikkerhed, som de har krav på og brug for. Det viser en undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik har gennemført i alle kommuner. Det skriver rådet i en pressemeddelelse.

Skolerne prioriterer undervisningen forskelligt

Bilerne suser forbi, og på cykelstien er der tæt trafik med cykler, elcykler og elektriske løbehjul. Når man er barn, så kan det være svært at overskue, og derfor er det vigtigt, at alle børn lærer, hvordan de kommer sikkert gennem trafikken.

Men det er desværre ikke alle skolebørn, der kan forvente at blive klædt lige godt på til en sikker fremtid i trafikken. For selv om skolerne har pligt til at undervise børnene i færdselssikkerhed, er der stor forskel på, hvor meget skolerne prioriterer undervisningen. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik.

Slagelse Kommune – 554 point i Skoletrafiktest 2022:

 • 87% af folkeskolerne har undervist alle klasser i gåprøve (0.-1. klasse)
 • 54% af folkeskolerne har undervist alle klasser i cyklistprøve (5.-6. klasse)
 • 30% af folkeskolerne har undervist alle klasser i risikofaktorer (8.-9. klasse)
 • 93% af folkeskolerne har en færdselskontaktlærer
 • Kommunen har ikke inviteret alle skoler til netværksmøde(r), og kommer heller ikke til det i skoleåret 2022/2023
 • Kommunen har deltaget i kreds-/lokalrådsmøde(r) med politiet om skolernes trafiksikkerhed.

Slagelse Kommune – 509 point i Skoletrafiktest 2023:

 • 77% af folkeskolerne har undervist alle klasser i gåprøve (0.-1. klasse)
 • 77% af folkeskolerne har undervist alle klasser i cyklistprøve (5.-6. klasse)
 • 60% af folkeskolerne har undervist alle klasser i risikofaktorer (8.-9. klasse)
 • 100% af folkeskolerne har en færdselskontaktlærer
 • Kommunen har ikke inviteret alle skoler til netværksmøde(r), og kommer heller ikke til det i skoleåret 2023/2024
 • Kommunen har deltaget i kreds-/lokalrådsmøde(r) med politiet om skolernes trafiksikkerhed.

Se undersøgelsens resultater fordelt på kommuner: www.sikkertrafik.dk/trafiktest

Knap fire ud af ti skoler underviser alle elever i relevant materiale om trafiksikkerhed, viser undersøgelsen. Selv om det er en markant fremgang i forhold til 2022, så viser tallene også, at der stadig er mange børn, der ikke får den nødvendige færdselsundervisning.

»Det er bekymrende, at det ikke er alle børn, der får den her vigtige undervisning, som skal gøre dem mere sikre i trafikken. Hver ulykke med et barn eller en ung i trafikken er meningsløs, og derfor er det vigtigt, at kommuner og skoler prioriterer de her indsatser,« siger Rosa Nissen, der er specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Alle skolebørn har krav på færdselsundervisning

Undersøgelsen viser, at mens det i 2022 var 30 procent af alle folkeskoler samt fri- og privatskoler, der underviste alle elever i relevant materiale om trafiksikkerhed, så er det steget til 38 procent af skolerne i 2023.

Men sammenligner man folkeskoler med fri- og privatskoler, så viser undersøgelsen også, at der er markant forskel på, hvor meget færdselsundervisningen bliver prioriteret.

For mens 42 procent af folkeskolerne underviser alle elever i den obligatoriske trafikundervisning, er det kun er 28 procent af fri- og privatskolerne, der klæder alle elever på med relevant trafikundervisning. Selv om skolerne har pligt til at gøre det.

Det er vigtigt at klæde børn på med trafiksikre vaner gennem hele skoleforløbet. For når børn og unge begynder at færdes mere på egen hånd i trafikken, så stiger antallet af ulykker. De ti farligste år i trafikken for unge er fra de er 15-24 år, hvor de er klart overrepræsenterede i alvorlige trafikulykker.

Relevant trafikundervisning kan for eksempel være at undervise eleverne i færdselsreglerne og afholde praktiske gå- og cykelprøver i trafikken, hvor man kan vurdere, om børnene kan færdes sikkert. Men det kan også være at undervise eleverne i 8.-9. klasse om risiko i trafikken og fx lade dem høre foredrag med en person, der har taget nogle risikable valg i trafikken og kom alvorligt til skade i trafikken og nu sidder i kørestol.

»Det bør ikke være valget af skole, som afgør, om vores børn får den nødvendige færdselsundervisning. Derfor følger vi området tæt og hjælper kommuner og skoler med at prioritere undervisningen, så alle børn fremover bliver klædt lige godt på til at blive sikre i trafikken,« siger Rosa Nissen.

Som opfølgning på undersøgelsen sender Rådet for Sikker Trafik konkrete anbefalinger til alle kommuner og alle skoler, så de kan se, hvor og hvordan de kan styrke trafiksikkerhedsundervisningen for kommunens børn og unge. Undersøgelsens resultater sendes også til Børne- og Undervisningsministeriet, så de ved i hvilken grad, de forskellige skoler får undervist eleverne i færdselslære.

Hvert år undersøger Rådet for Sikker Trafik og analysebureauet Epinion, hvor meget kommuner og skoler prioriterer arbejdet med at gøre kommunernes børn og unge mere sikre i trafikken. Undersøgelsen sætter blandt andet fokus på, hvor mange elever, der får undervisning i trafiksikkerhed, og hvad kommunen gør for at understøtte området. Kommunerne kan få fra 0 til 1.000 point i undersøgelsen, og får desuden individuelle anbefalinger til, hvad kommunen kan gøre bedre.

Øverst: Nogle skoler afholder cyklistprøver, der skal gøre børnene til mere sikre cyklister. Men det sker ikke på alle landets skoler, viser ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik. (Foto: Rådet for Sikker Trafik). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/63o6