Politiet underretter kommunen om børn

Zand.News – Politiet anvender it-værktøjet, Socialsøg, til at identificere risikoadfærd i familier med børn, så politiet kan underrette kommunerne om deres bekymringer.

Hver uge screener Midt- og Vestsjællands Politi politiets systemer for anmeldelser og øvrige registreringer, der involverer socialt udsatte børnefamilier. Formålet er at nedbringe risikoen for, at børn og unge bliver udsat for omsorgssvigt. Det skriver nabopolitikredsen i en pressemeddelelse.

Socialsøg identificerer risikoadfærd i børnefamilier

Politiet bruger et it-værktøj, der hedder Socialsøg, som kan identificere risikoadfærd i familier med børn. Risikoadfærd kan for eksempel være, hvis en forælder flere gange er involveret i sager om for eksempel spiritus-/narkokørsel, vold, trusler om selvmord, husspektakler eller lignende.

Identificerer forældre med særlig risikoadfærd

»Når vi ser en forælder – eller en anden voksen, der bor sammen med børn – der gang på gang udviser risikoadfærd, bliver vi bekymret for barnets trivsel. Vi ser både på den aktuelle sag og på, om det er en adfærd, der gentager sig. Hvis det er tilfældet, sender vi en underretning i form af en socialrapport til kommunen, hvor vi udtrykker vores bekymring for, om den uhensigtsmæssige adfærd påvirker barnet,« siger politiinspektør Thomas Tarpgaard for Midt- og Vestsjællands Politi.

I 2023 sendte Midt- og Vestsjællands Politi i alt 1.139 socialrapporter til kommuner med politiets bekymringer for børn og voksne i mistrivsel. 232 af disse – altså cirka 20 procent – udgjorde socialsøgsrapporter, der er rapporter baseret på en kobling af oplysninger i en aktuel sag med den historik, som politiet har registreret på en familie, hvor der er børn.

Børn er ofte de helt store tabere i udsatte familier

»De helt store tabere i socialt udsatte familier er ofte børnene. Det kan have store konsekvenser, hvis de oplever et svigt fra deres forældre eller andre helt centrale personer i deres liv. Når vi har identificeret en socialt udsat børnefamilie, underretter vi kommunen om, at her er en familie, de bør se nærmere på. Ved hjælp af det samlede billede over familiens situation, som vi giver kommunernes socialforvaltninger, har de gode muligheder for hurtigt at igangsætte en tidlig forebyggende indsats over for familien, inden situationen eskalerer yderligere,« siger politiinspektør Thomas Tarpgaard.

I 2023 sendte Midt- og Vestsjællands Politi 180 socialsøgsrapporter til de 10 kommuner (Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner), der er i Midt- og Vestsjællands Politi. I alt sendte politikredsen 232 socialsøgsrapporter i 2023. De resterende 52 socialsøgsrapporter blev sendt til kommuner uden for politikredsen.

Øverst: Børn og Unge i Torvegade, som også modtager underretninger om børn. (Foto: Slagelse Media). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/va76