Elbiler skaber travlhed hos elnetselskab

Korsor.News – »Udviklingen og behovet for højere kapacitet er gået langt stærkere end forventet, hvilket selvfølgeligt er positivt. Det skaber selvfølgeligt samtidigt nogle udfordringer for os, da udviklingen sker i et tempo, vi ikke tidligere har oplevet,« lyder det fra Zeanet.

Det lokale elnetselskab Zeanet står overfor at skulle mere end tredoble sin kapacitet på Halsskov, så de mange nye elbiler i fremtiden kan få ladt batterierne op, når de krydser Storebælt. Det skriver elnetselskabet i en pressemeddelelse.

Bestanden af elbiler steg med 78% i 2023

Antallet af elbiler på de danske veje er de seneste år steget markant, hvor tal fra Danmarks Statistik afslører, at bestanden af elbiler i Danmark i 2023 steg med hele 78 procent.

Hvor de mange nye elbiler er godt for klimaet og miljøet, skaber de samtidig travlhed hos elnetselskabet Zeanet (under Envafors, tidligere SK Forsyning), der ejer og driver elnettet i store dele af Slagelse Kommune – herunder på Halsskov, der ligger ud til motorvejen og betalingsanlægget ved Storebæltsbroen.

Her gør mange elbilsejere kortvarigt stop for at strække benene og lade batterierne op, før rejsen fortsætter, hvilket har skabt et behov for øget kapacitet på elnettet, da elnettet ikke er bygget til at kunne håndtere de mange ekstra lynladere, som vil opføres de kommende år.

Transformerstationer sikrer efterspørgslen

En større udvidelse af elnettet er derfor på tegnebrættet, og til sommer begynder arbejdet med opførslen af 5-6 nye transformerstationer og en ny hovedstation ved Tårnborg på Halsskov. Når de nye transformerstationer og lynladere er opført, vil den samlede ydeevne for området ved Halsskov vokse fra de nuværende 6-8MW til cirka 26-28MW.

For at sikre en optimal drift af de mange nye transformerstationer er Zeanet dertil gået i dialog med kommunen om at finde et areal til opførelsen af en ny fremskudt koblingsstation.

»Udviklingen og behovet for højere kapacitet er gået langt stærkere end forventet, hvilket selvfølgeligt er positivt. Det skaber selvfølgeligt samtidigt nogle udfordringer for os, da udviklingen sker i et tempo, vi ikke tidligere har oplevet,« fortæller Henrik Adelsten, der er driftsleder hos Zeanet.

Ønske om mere energi til person- og lastbiler

»De nye transformerstationer opføres ved Energivej, hvorfra de skal forsyne de mange nye lynladere til både person- og lastbiler, som inden længe vil blive opført,« forklarer Henrik Adelsten og fortsætter:

»Efterspørgslen på lynladere ved Storebæltsbroen har været stor, og fra samtlige af de kunder, der har indgået aftale om at opføre nye lynladere, har der været indgivet tilkendegivelser om, at de ønsker at øge effekten, når de nye transformerstationer er opført. Det har vi dog i første omgang måtte give afslag på, da vi først skal sikre, at kapacitet rækker, før vi kan skrue op.«

Når projektet er afsluttet ved udgangen af 2025, vil strømforsyningen være mere end tredoblet sammenlignet med i dag. Det efterlader området ved Halsskov med en elnetkapacitet, som gerne skulle række mange år ud i fremtiden, tilføjer Henrik Adelsten:

»Hvad fremtiden bringer af nye energitunge aktiviteter ved Korsør og Halskov er svært at spå om. Med de planlagte udvidelser af elnettet burde vi dog være sikret en stabil høj strømforsyning i området ved Halsskov de næste mange år ud i fremtiden.«

Øverst: Bil fra Zeanet. (Foto: Zeanet/Envafors). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/bgl9