Adgang til patientlister afgrænses i regionen

Zand.News – »Hvis man koger det her helt ind, så handler det om hensynet til datasikkerhed versus hensynet til patientsikkerhed. Vi mener, at vi har lagt et snit, der tilgodeser patientsikkerheden bedst muligt uden at være et problem for datasikkerheden. Datatilsynet vurderer, at balancen ikke har været rigtig,« lyder det fra koncerndirektøren i Region Sjælland.

"Adgang til patientlister afgrænses i regionen"

Mulig politianmeldelse af medarbejdere

Slagelse.News – »Det handler om et barn, der allerede har været udsat for forfærdelige oplevelser. Det er ikke til at bære. Det sidste familien har brug for, er en oplevelse af svigtende tillid,« skriver regionsformand Heino Knudsen (S) fra Region Sjælland i forbindelse med hjemsendelsen af et antal medarbejdere.

"Mulig politianmeldelse af medarbejdere"

Status på weekendens eftersøgningssag

Slagelse.News – »Vi har nu brug for arbejdsro til at foretage de næste efterforskningsmæssige skridt, hvor vi blandt andet skal kortlægge den 32-åriges færden, og helt naturligt se på, om der kan trækkes tråde til andre uopklarede sager,« lyder det fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

"Status på weekendens eftersøgningssag"