Adgang til patientlister afgrænses i regionen

Artiklen er opdateret for 8 måneder siden.

Zand.News – »Hvis man koger det her helt ind, så handler det om hensynet til datasikkerhed versus hensynet til patientsikkerhed. Vi mener, at vi har lagt et snit, der tilgodeser patientsikkerheden bedst muligt uden at være et problem for datasikkerheden. Datatilsynet vurderer, at balancen ikke har været rigtig,« lyder det fra koncerndirektøren i Region Sjælland.

Koncerndirektør Jesper Gyllenborg mener, at dilemmaet om datasikkerhed versus patientsikkerhed er på spil, efter Datatilsynet har rejst såkaldt alvorlig kritik af tilgængeligheden af overblikslister med informationer om indlagte patienter. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Bred adgang skaber de bedste vilkår for patienten

Kritikken fra Datatilsynet går på, at det i Region Sjælland har været muligt for ansatte at tilgå overblikslister over indlagte patienter i Sundhedsplatformen. Samtidig kritiseres det, at det ikke har været registreret godt nok, hvem der har tilgået oplysningerne.

På patientlisterne fremgår typisk navne, CPR-numre, hvor patienterne ligger henne på sygehuset, og eventuelt nogle få helbredsdata – for eksempel en mistænkt diagnose

Læs også: Region Sjælland får kritik for bred adgang til persondata.

Ifølge koncerndirektør Jesper Gyllenborg har regionen givet bred adgang til oplysningerne for at skabe de bedste vilkår for, at sygehusene kan arbejde sammen på tværs om patienterne.

»Hæmatologisk afdeling kan jo for eksempel godt have brug for hurtigt at kunne tilgå en patients oplysninger og kunne bidrage med behandlingen, selvom de sidder i Roskilde og patienten er indlagt i Holbæk,« siger Jesper Gyllenborg.

Vil efterleve afgørelse, men ærgrer sig over kritikken

»Hvis man koger det her helt ind, så handler det om hensynet til datasikkerhed versus hensynet til patientsikkerhed. Vi mener, at vi har lagt et snit, der tilgodeser patientsikkerheden bedst muligt uden at være et problem for datasikkerheden. Derfor har vi arbejdet på den måde siden 2017. Datatilsynet vurderer, at balancen ikke har været rigtig,« siger koncerndirektøren.

Når Datatilsynet beder regionen om at ændre praksis, så kommer Region Sjælland til at efterleve det, understreger Jesper Gyllenborg.

»Nu har vi så fået en afgørelse fra Datatilsynet, som vi vil efterleve. Vi kommer derfor til at afgrænse adgangen til patientlisterne, så det kun er tilgængeligt på de enkelte sygehuse, hvor patienten er indlagt,« forklarer han.

For de patienter, hvor der er et behov for at kigge på tværs, vil det blive løst på en anden måde i fremtiden. Patientlisterne kan tilgås fra forsiden i Sundhedsplatformen. Funktionen har eksisteret siden systemet blev implementeret i november 2017.

Øverst: Regionshuset i Sorø. (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/gkoq