Abonnement til Buuks, Pluus og Sayve skal returneres

Zand.News – »Højesterets dom viser, at man hverken må eller kan tjene penge på at skjule abonnementer for forbrugerne. Højesteret fastslår samtidig, at selskaberne skal tilbagebetale abonnementsbetalingerne til forbrugerne, og at abonnementsbetalingerne er opnået ved en fremgangsmåde, der må anses for groft vildledende og klart retsstridig,« lyder det fra forbrugerombudsmanden.

Højesteret har afgjort, at selskaberne bag netbutikkerne buuks.dk, pluus.dk og sayve.dk i Køge og deres svenske søstersider skal sørge for, at forbrugerne får deres penge tilbage for abonnementsbetalinger, som forbrugerne automatisk fik trukket på deres konti efter køb af en vare på netbutikkerne. Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Forbrugere skal automatisk have pengene tilbage

Netbutikkerne, der har opkrævet betaling for abonnementer, som forbrugerne ikke var bundet af, skal selv sørge for, at forbrugerne får deres penge retur. Det står klart, efter Højesteret har givet Forbrugerombudsmanden medhold i en sag om hjemmesiderne buuks.dk, buuks.se, pluus.dk, pluus.se, sayve.dk og sayve.se.

Højesteret skriver blandt andet i dommen:

 • “Det fremgår ikke på nogen tydelig måde af de ordresider, der er fremlagt i sagen, at kunden indgår en abonnementsaftale ved køb af en vare.”
 • “På den anførte baggrund finder Højesteret, at Group Buy, Buuks.dk og Sayve ikke har overholdt deres forpligtelser efter forbrugeraftalelovens § 12, stk. 1, 1. pkt., til klart og tydeligt at angive, at forbrugeren ved købet af en vare bliver pålagt en forpligtelse til at betale for et abonnement. Højesteret finder endvidere, at Group Buy, Buuks.dk og Sayve ved benyttelsen af de nævnte ordresider heller ikke har overholdt deres oplysningspligt efter forbrugeraftalelovens § 12, stk. 1, 2. pkt., jf. § 8, stk. 1.”
 • “Abonnementsbetalingerne er således opnået ved en fremgangsmåde, der må anses for groft vildledende og klart retsstridig.”
 • “Højesteret finder på den baggrund, at Group Buy, Buuks.dk og Sayve – med den afgrænsning der fremgår af Forbrugerombudsmandens påstande med hensyn til ordresider og tidsperioder – skal påbydes at tilbagebetale alle abonnementsbetalinger, der er modtaget senere end tre år før sagernes anlæg, det vil sige den 30. oktober 2017 eller senere, med renter fra opkrævningstidspunkterne. Ved denne afgrænsning af påbuddets omfang sikres det, at påbuddet ikke omfatter krav, der var forældede på tidspunktet for sagernes anlæg den 30. oktober 2020.”

Dommen omfatter de forbrugere, som har betalt for et løbende abonnement til netbutikkerne den 30. oktober 2017 eller senere.

Ulovligt at tjene penge på skjulte abonnementer

Netbutikkerne har automatisk trukket mellem 89 og 119 kroner om måneden på forbrugernes konti for et såkaldt “abonnement”, som giver adgang til at handle varer til “medlemspriser” i netbutikkerne. For nogle forbrugere er det løbet op i høje beløb, fordi de simpelthen ikke har opdaget abonnementsbetalingerne, som kun fremgik af deres kontooversigter. Forbrugerombudsmanden har modtaget mere end 445 klager over buuks.dk, 185 klager over pluus.dk og 235 klager over sayve.dk.

»Højesterets dom viser, at man hverken må eller kan tjene penge på at skjule abonnementer for forbrugerne. Højesteret fastslår samtidig, at selskaberne skal tilbagebetale abonnementsbetalingerne til forbrugerne, og at abonnementsbetalingerne er opnået ved en fremgangsmåde, der må anses for groft vildledende og klart retsstridig,« udtaler fungerende forbrugerombudsmand Andreas Weidemann.

Gode råd til folk til netbutikkernes kunder

Forbrugerombudsmanden opremser en række gode råd til folk, som har betalt for et abonnement til netbutikkerne sayve.dk, pluus.dk, buuks.dk eller en af de tre svenske søstersider:

Ældre handler fra perioden før 30. oktober 2017:

 • Netbutikkerne skal tilbagebetale alle dine betalinger for abonnementet fra og med den 30. oktober 2017.
 • Hvis du ikke hører fra netbutikken, skal du kontakte den konkrete netbutik og henvise til Højesterets dom af 7. december 2023.
 • Du har også ret til at få renter fra hvert enkelt opkrævningstidspunkt.

Handler fra den 30. oktober 2017 til 6. maj 2022:

 • Netbutikkerne skal tilbagebetale alle dine betalinger for abonnementet fra og med den 30. oktober 2017.
 • Hvis du ikke hører fra netbutikken, skal du kontakte den konkrete netbutik og henvise til Højesterets dom af 7. december 2023.
 • Du har også ret til at få renter fra hvert enkelt opkrævningstidspunkt.

Nyere handler i netbutikkerne efter 6. maj 2022:

 • Hvis du mener, at du aldrig har accepteret at indgå en abonnementsaftale, anbefaler vi, at du kontakter netbutikken og oplyser, at du ikke har indgået en abonnementsaftale
 • Afviser netbutikken dit krav, kan du kontakte Mæglingsteamet for Forbrugerklager hos Nævnenes Hus her. Det koster 100 kroner i gebyr at klage.

Lovgrundlag: Det skal være oplyst klart og tydeligt på den webside, hvor en bestilling afgives, hvis bestillingen pålægger forbrugeren en betalingsforpligtelse. Forbrugeren skal også tydeligt, i fremhævet form og umiddelbart før forbrugeren afgiver sin bestilling, oplyses om blandt andet abonnementets pris pr. måned, bindingsperiode og betingelserne for at opsige abonnementet. Det fremgår af forbrugeraftalelovens § 12, stk. 1, der henviser til lovens § 8, stk. 1, nr. 1, 6, 7, 19 og 20.
Hvis forbrugeren ikke tydeligt, i fremhævet form og umiddelbart før forbrugeren afgiver sin bestilling, er blevet oplyst herom, er forbrugeren ikke bundet af aftalen, jf. forbrugeraftalelovens § 12, stk. 3. (Kilde: Forbrugerombudsmanden).

Øverst: Onlinekøb med debit- eller kreditkort. (Foto: Tero Vesalainen / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/hb7g