Afvikling af ældreboliger og aktivitetscenter i Dalmose

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Læserbrev – »Hvorfor vil Slagelse Kommune ikke sikre, at ældre i området omkring Dalmose har de samme muligheder, som borgere andre steder i kommunen har?«

Slagelse News har modtaget følgende læserbrev fra Niels Jørgensen, som er formand for Det Konservative Folkeparti i Slagelse Kommune:

Niels Jørgensen. (Foto: Christina Saugmann / Saugmann Grafik / Det Konservative Folkeparti).

Inden for de tre måneder flyttes den daglige leder

Trods en helt klar strategi om at styrke landområderne i Slagelse kommune, er man nu lige så stille gået i gang med at afvikle aktivitetscenter Atkærcenteret i Dalmose.

Inden for de næste tre måneder flyttes den daglige leder af centret til en anden lokalitet, og mere overlades til frivillige på centret.

For at sikre afvikling har kommunen opsagt visitationen til de ældreboliger, der ligger i Atkærvænget, så man får færre brugere af centret.

Samtidig er man i gang med at lave såvel centret som de omkringliggende boliger om til en selvejende institution med eget ansvar for udlejning.

Ingen tvivl om at planen har været langsigtet i afviklingen, idet man trods forespørgsler på at leje såvel boliger som værelser er afvist af visitationen i Slagelse.

Tag borgerne med på råd og fremlæg de reelle planer

Hvorfor vil Slagelse Kommune ikke sikre, at ældre i området omkring Dalmose har de samme muligheder, som borgere andre steder i kommunen har? Lad os nu få de reelle planer på bordet, så borgerne har noget at forholde sig til.

Hvis man som udtalt, ønsker at lave det gamle Atkærcenter om til et kulturhus med de muligheder, det kan give, så del dog sagen op.

Hvorfor ønsker man ikke, at boligerne i Atkærvænget fortsat skal administreres af VAB (Vestsjællands Almene Boligselskab) med visitation af ældre, bare med det fortsæt at leje boligerne ud, og så udskille Atkærcentret?

Hvis man virkelig ønsker fortsat udvikling af landområderne, så tag borgerne med på råd. Fremlæg de reelle planer, og lad borgerne hjælpe med at finde de rigtige løsninger.

Øverst: Atkærcenteret i Dalmose. (Foto: Google Earth Pro).

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.