Møde i DalmoseGruppen

Alle fra lokalområdet med interesse for DalmoseGruppens arbejde er velkomne. På møderne snakker vi om igangværende projekter og om nye projekter eller om aktuelle emner, der har betydning for lokalområdet. Det er også her, at vi koordinerer kommende events og aktiviteter og hører om, hvad der sker af nye tiltag i alle foreningerne og interessegrupperne, som tager del i DalmoseGruppen.

"Møde i DalmoseGruppen"