Tilfreds med minister-suspendering af RGS

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Skaelskor.News – Miljøstyrelsen har besluttet at suspendere dele af vejledningen om udledning af spildevand, hvilket rammer RGS Nordic i Stignæs.

Miljøstyrelsens vejledning om udledning af spildevand bliver delvist suspenderet. Det mødes med tilfredshed i Slagelse Kommune, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kommunen blev ramt af en række uenigheder på området

I går har miljøminister Magnus Heunicke på et møde med repræsentanter fra Slagelse Kommune orienteret om, at Miljøstyrelsen har besluttet at suspendere dele af vejledningen om udledning af spildevand. Suspensionen, der er gældende fra i går, kommer på baggrund af behandlingen af en ny miljøgodkendelse til RGS Nordic, hvor der er blevet rejst tvivl om den gældende vejledning er i overensstemmelse med EU-retten.

»Vi har arbejdet på at lave en miljøgodkendelse, som er indenfor lovens rammer, og bliver pludselig ramt af de uenigheder, der er på området. Derfor er jeg er glad for, at man har truffet denne vigtige beslutning. Det vil jeg gerne kvittere for, og jeg ser frem til det fortsatte samarbejde om at finde løsninger, som gavner vores miljø og vores virksomheder,« siger borgmester Knud Vincents (V).

Godkendelse var baseret på Miljøstyrelsens vejledning

Slagelse Kommune har gennem længere tid arbejdet på at forny RGS Nordics miljøgodkendelse, som blandt andet indeholdt en såkaldt blandingszone. Den nye miljøgodkendelse var baseret på Miljøstyrelsens vejledning og dennes udlægning af reglerne omkring blandingszoner i områder, hvor miljøkvalitetskravene i forvejen er overskredet.

Men kort før den nye miljøgodkendelse skulle behandles, blev der rejst tvivl om lovligheden af blandingszonen i miljøgodkendelsen til RGS Nordic. Efterfølgende har kommunens egen advokat også bekræftet, at blandingszonen strider mod EU-retten og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser.

»Med suspension er der udsigt til, at der bliver skabt overensstemmelse mellem vejledningen og de gældende EU-regler, så vi som myndighed ved, hvordan vi skal navigere. Der er brug for en nuanceret tilgang til problemstillingen, hvor vi får stoppet forureningen af vores indre danske farvande over tid,« siger Jørgen Grüner (SF), der er formand for Klima- og Miljøudvalget.

Med suspensionen af dele af vejledningen er forventningen, at den nye miljøgodkendelse til RGS Nordic ikke kommer til at indeholde en blandingszone. Klima- og Miljøudvalget skal behandle RGS Nordics miljøgodkendelse på udvalgsmødet den 29. marts.

RGS Nordic ser det som en lukning af anlægget i Stignæs

På den baggrund udtaler RGS Nordic til TV2 Øst, at denne afgørelse kan blive enden på virksomheden i Slagelse Kommune:

»Slagelse Kommune har kontaktet os og forklaret, at de ønsker at meddele en revideret miljøtilladelse uden blandingszone. Det vil være en de facto-lukning af RGS Nordic anlægget i Stignæs. Vi afventer dog Miljøministeriets reviderede vejledning omkring blandingszoner, før vi udtaler os yderligere i sagen,« oplyser RGS Nordic i et skriftligt svar til mediet.

Øverst: RGS Nordic i Stigsnæs ved Skælskør. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.