Undskyldning til anbragte i sær- og åndssvageforsorgen

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 10 måneder siden.

Zand.News – Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil nu give en undskyldning til de mennesker, der var anbragt i sær- og åndssvageforsorgen, og som blev udsat for svigt og overgreb.

Den tidligere regering (Socialdemokratiet) igangsatte en historisk udredning vedrørende børn, unge og voksne anbragt i særforsorgens institutioner. Den kastede lys over et af de mørkeste kapitler i Danmarkshistorien.

Nu vil regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) sige undskyld til de tidligere anbragte. Det skriver Social-, Bolig- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Børn, unge og voksne blev udsat for overgreb og svigt.

Mellem 1933 og 1980 blev både børn, unge og voksne anbragt i sær- og åndssvageforsorgen udsat for overgreb og svigt.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil nu give en undskyldning til de mennesker, der var anbragt i sær- og åndssvageforsorgen, og som blev udsat for svigt og overgreb. Undskyldningen vil blive givet til et arrangement inden for de kommende måneder.

Den tidligere regering igangsatte i 2020 en historisk udredning af sær- og åndssvageforsorgen i perioden mellem 1933 og 1980, hvor staten havde ansvaret for området. Udredningen har afdækket alvorlige svigt og overgreb blandt andet i form af tvangssterilisering, vold og seksuelle overgreb.

»Det er meningen, at samfundet og staten skal passe på borgerne. Her er der sket det modsatte. Borgere i statens varetægt har været udsat for ubegribeligt horrible overgreb. Vold, omsorgssvigt, seksuelle krænkelser, indespærring på ubestemt tid. Overgreb som også i datidens lovgivning var ulovligt. Og hvor der ikke blev grebet ind. Ikke blev afsagt dom. Overgreb som ikke blev stoppet. Det er vigtigt, at vi lytter til særligt de mest smertefulde dele af vores historie og lærer af dem. En undskyldning fra statens side er derfor på sin plads,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det vil senere blive meldt ud, hvor og hvornår social- og boligministeren giver undskyldningen.

Christopher Trung står bag hjemmesiden www.sigundskyld.dk

Byrådsmedlem Christopher Trung (K) fra Slagelse Kommune er rigtig glad for undskyldningen:

»Vi kan ikke ændre fortiden, men vi kan tage ansvar for vores handlinger i dag og arbejde på at sikre, at alle i vores samfund – uanset deres evner eller handicaps – får respekt, ligebehandling og retfærdighed. Jeg tror, at en officiel undskyldning vil give de tidligere anbragte en form for genoprejsning og anerkendelse, som vil kunne hjælpe dem med at bearbejde de traumer og krænkelser, som de blev udsat for i særforsorgen. Det eneste rigtige er derfor, at den danske stat siger undskyld. Det er jeg rigtig glad for, nu kommer til at ske,« udtaler Christopher Trung, der i øvrigt driver hjemmesiden www.sigundskyld.dk.

Tilføjelse: Der er efterfølgende indsat et citat fra Christopher Trung. /Red.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Sergi Nunez / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.