Korsør Antenneselskab skal hedde Korsør Connect

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Korsor.News – Vinderne af Korsør Antenneselskabs navnekonkurrence er kåret, og bestyrelsen er enige om det nye navn. Det bliver Korsør Connect.

»Vi har været glade for opmærksomheden og interessen fra mange af vores 8.500 husstande, der kunne deltage i konkurrencen. Det ny navn skal afspejle, at selskabet er trådt ind i den digitale tidsalder,« siger bestyrelsesformand Mike Axdal.

Fortsætter med at opbygge sit nye brand

Korsør Antenneselskab udskrev navnekonkurrencen ved Storebælts Messen på Korsør Fæstning, hvor omkring 8.500 husstande i Korsør kunne deltage.

Læs også: Korsør Antenneselskab ønsker hjælp til et nyt navn.

»Bestyrelsen har netop holdt møde for at vælge det nye navn. Det er Korsør Connect og skal afspejle, at selskabet er trådt ind i den digitale tidsalder,« siger bestyrelsesformand Mike Axdal.

Mike Axdal har truffet afgørelsen sammen med den øvrige bestyrelse, der består af næstformand Ebbe Jens Ahlgren, René Andersen, Tony Olsen, Asbjørn Kristensen, Palle Hinrichsen og Jim Olsen truffet.

Det nye navn betyder samtidig, at selskabet fortsætter med at opbygge et nyt brand blandt kunderne i Korsør.

Selskabet går tilbage til 1983, hvor det blev etableret gennem en række sammenlægninger af lokale aktiviteter på området.

»Den digitale udvikling går hurtigt og vi skal løbe hurtigere for at følge med. Praktisk betyder det, at vi allerede har ændret på sekretariatet på Tårnborgvej 4, der er blevet moderniseret,« siger Mike Axdal og fortsætter:

»Næste trin bliver en ny hjemmeside, så kunderne bliver bedre orienteret og underholdt om blandt andet tilbud og nyheder.«

Læs også: Korsør Antenneselskab moderniserer sine kontorer.

To vindere havde samme forslag til nyt navn

»Førstepræmien er et års abonnement på den store tv-pakke. Den blev vundet af hele to, der havde samme forslag, nemlig Philip Geil Jensen og Steffen Wanscher,« fortæller Suzanne Falk, der er leder af medlemsservice.

Der blev også uddelt andenpræmier på et halvt års abonnement og tredjepræmier på tre måneders abonnement.

Selskabet ejer tv- og internetkabelsystemet i Korsør og er eneste leverandør i området med kabelnet til tv og internet.

Navnekonkurrencen indgår i en større informationskampagne, der skal give Korsør Antenneselskab en mere markant profil.

Formålet er at have et signalejerskab, der er uafhængigt af eksterne leverandører. Nonprofitselskabet ejes og finansieres af de tilsluttede brugere.

Selskabet har for indeværende en samarbejdsaftale med YouSee om levering af tv-, internet- og telefoniydelser.

Øverst: Vinderne i Korsør Antenneselskabs navnekonkurrence er fra venstre Lind Krogh, S.E. Madsen, Philip Geil Jensen med familie, Thomas Kjølbye, Steffen Wanscher og Lars Rasmussen med bestyrelsesformand Mike Axdal på fløjen. (Foto: Korsør Antenneselskab). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.