Ny Trelleborg skal ikke bygges på Trelleborg

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – Projektet med at genskabe et kvart lagkageudsnit af ringborgen vil finde sted nord for det nuværende museum. Selve Trelleborg er et fredet fortidsminde.

Projekt Ny Trelleborg, som går ud på at rekonstruere et kvart lagkageudsnit af ringborgen, vil finde sted nord for det nuværende museum. Det præciserer Trelleborg på Facebook.

Skal opføres nord for det nuværende museum

»Der har dog været lidt uklarheder i medierne omkring præcis hvor denne rekonstruktion skal opføres. Den skal IKKE opføres ovenpå det eksisterende Trelleborg. Trelleborg er et fredet fortidsminde,« slår Trelleborg fast og fortsætter:

»Den genskabte borg skal derimod opføres nord for det nuværende museum på et område, hvor der i forvejen er foretaget prøvegravninger.«

Det er dog ikke ny information, idet det tidligere er oplyst, at det genskabte udsnit af Trelleborg skal opføres på et område, som ligger nord eller nordøst for den oprindelige ringborg.

Læs også: Trelleborg genskaber et udsnit af ringborgen.

Rekonstruktion af vold, palisade, voldgrav og bro

Projekt Ny Trelleborg Oplevelses- og Videncenter har fået endeligt tilsagn om tilskud fra Augustinus Fonden og Trelleborg Fonden til etablering af “Den genskabte borg”.

De første elementer omhandler en rekonstruktion af vold og palisade (skansepæl, red.) samt voldgrav og bro. Projektet forventes igangsat i efteråret 2019.

Det fremgår af referatet fra byrådsmødet i går, mandag, hvor projektet blev godkendt.

Læs også: Trelleborgs mysterier (del 1).

[ DEN GENSKABTE BORG ] Projektet om at genskabe et stykke af Trelleborg, er godt undervejs! Der har dog været lidt…

Slået op af Vikingeborgen TrelleborgTirsdag den 17. september 2019

Øverst: Sådan kommer Ny Trelleborg måske til at se ud. (Foto: Nationalmuseet / Slagelse Kommune). RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.