Sundhedspolitik fokuserer det gode liv i fællesskab

Artiklen er opdateret for 7 måneder siden.

Slagelse.News – »En sundhedspolitik kan ikke stå alene. Det er er en tværgående politik, som giver alle politiske udvalg en fælles retning til at tænke sundhed for borgerne ind, når nye tiltag skal udvikles. Derfor er vi også meget taknemmelige for den opbakning og det gode samarbejde som der har været omkring sundhedspolitikken,« lyder det fra borgmesteren i Slagelse Kommune.

Byrådet i Slagelse Kommune har netop vedtaget en ny Sundhedspolitik, som sætter ramme og retning for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i hele kommunen. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Det skal være let og naturligt at træffe sunde valg

Sammen om sundhed styrker vi det gode liv i Slagelse Kommune. Det er overskriften på Slagelse Kommunes nye Sundhedspolitik, som netop er blevet vedtaget af Byrådet den 18. december 2023. Et gennemgående fokus i politikken er fællesskab, for ingen kan løfte sundhedsudfordringerne alene. De bedste resultater opnås gennem samarbejde, og derfor skal politikken ses som en invitation til både lokalråd, foreninger, erhvervsliv og mange andre at være sammen om sundheden og om handlinger, som kan understøtte og styrke sundheden.

Ligesom i resten af Danmark har Slagelse Kommune en stor og vigtig opgave i at skabe gode rammer for sundheden både nu og i fremtiden. Det skal være let og naturligt at træffe sunde valg, og kommunen understøtter, at alle har mulighed for at tage ansvar for eget liv. Derfor har et enigt Sundhedsudvalg og Byråd vedtaget den nye Sundhedspolitik, men en politik gør det selvfølgelig ikke alene.

Sundhedsudvalget er derfor også glade for de mange gode forslag og konkrete idéer til arbejdet med sundhed, som er kommet i processen med at lave den nye sundhedspolitik. Det store engagement skal være med til at sikre, at politikken nu kommer ud at leve, for det er vores fælles ansvar sammen at skabe mulighederne og rammerne for et sundt liv for alle, som bor i kommunen.

Bred inddragelsesproces gav værdifulde input

Den nye sundhedspolitik er resultatet af en bred inddragelsesproces, hvor politikere, råd, borgere og medarbejdere har bidraget med værdifulde input. Politikken har tre fokusområder, som hver især understøtter gode og sunde liv.

Fokusområderne er: 1) Tidlig indsats hele livet, 2) Fællesskab og 3) Lige muligheder. Fokusområderne vil blive fulgt op med fælles handleplaner, og det er ikke kun en politik, som får betydning for Sundhedsudvalget. Sundhedspolitikken får betydning for alle fagudvalg i kommunen og for alle eksterne samarbejdspartnere rundt om i kommunen.

»En sundhedspolitik kan ikke stå alene. Det er er en tværgående politik, som giver alle politiske udvalg en fælles retning til at tænke sundhed for borgerne ind, når nye tiltag skal udvikles. Derfor er vi også meget taknemmelige for den opbakning og det gode samarbejde som der har været omkring sundhedspolitikken. Det er med til at understrege, at sundhed er et fælles ansvar som vi skal lykkes med i fællesskab,« siger borgmester Knud Vincents (V).

Læs den nye sundhedspolitik på: www.slagelse.dk

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/rsfc