Ny aftale skal sikre rent vand og mere natur

Artiklen er opdateret for 6 måneder siden.

Slagelse.News – Aftalen betyder, at opkøbes 500 hektar jord i nærheden af Envafors’ vigtigste drikkevandsindvindinger. Jorden skal opkøbes gennem frivillige aftaler med ejerne, og meningen er, at den opkøbte jord skal bruges til at plante skov og skabe natur, hvor der ikke må bruges gødning og sprøjtemidler.

Slagelse Kommune, Envafors (også kendt som SK Forsyning og NK-Forsyning) og Naturstyrelsen har underskrevet en aftale, som skal beskytte grundvandet og samtidig sikre mere natur. Med aftalen afsættes der 120 millioner kroner over de kommende 20 år til at opkøbe jord, plante skov og skabe natur. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

120 millioner kroner til opkøb fordeles over 20 år

Tirsdag formiddag satte borgmester Knud Vincents (V), skovrider Jane Skov Lind fra Naturstyrelsen og formandskabet for Envafors’ vandforsyning i Slagelse, byrådsmedlem Pernille Ivalo Frandsen (V) og byrådsmedlem Lis Tribler (S), deres underskrift på en ny rammeaftale. Formålet med aftalen er først og fremmest at sikre rent drikkevand til kommende generationer samtidig med, at der også bliver plantet mere skov og skabt natur til gavn for både biodiversitet, klimaet og friluftslivet.

Aftalen betyder, at der over de kommende 20 år skal opkøbes i alt 500 hektar jord i nærheden af Envafors’ vigtigste drikkevandsindvindinger. Jorden skal opkøbes gennem frivillige aftaler med ejerne, og meningen er, at den opkøbte jord skal bruges til at plante skov og skabe natur, hvor der ikke må bruges gødning og sprøjtemidler. De 120 millioner kroner, som projektet koster over 20 år, fordeles med 45 millioner kroner til Envafors, 47 millioner kroner til Naturstyrelsen og 28 millioner kroner til Slagelse Kommune.

I første omgang vil de tre samarbejdspartnere gå i dialog med lodsejere omkring Envafors’ drikkevandsindvinding ved Eggeslevmagle for at afdække mulighederne for at opkøbe jord. Envafors indvinder her årligt op til 1 millioner kubikmeter drikkevand, hvilket svarer til cirka 26.000 kunders forbrug.

Borgmester: Det er godt for klimaet og biodiversiteten

»Det er en god dag for Slagelse Kommune. Vi har lavet en aftale, som kommer til at sikre os rent drikkevand på lang sigt samtidig med, at vi får mere skov og natur. Det er godt for klimaet og biodiversiteten, men jeg er også sikker på, at det vil give vores borgere helt nye muligheder for et aktivt fritidsliv,« siger borgmester Knud Vincents, der suppleres af direktøren i Envafors og skovrideren i Naturstyrelsen:

»Med aftalen bidrager vi til, at der etableres nye skovområder i Slagelse. Herigennem sikrer vi vores grundvandsressourcer mod forurening til stor glæde for vores nuværende kunder og kommende generationer. Skovrejsningen bidrager samtidigt til at nedbringe klimabelastningen og øge biodiversiteten, og vi er glade for, at vi gennem partnerskabet kan tage endnu et stort skridt mod at indfri vores strategi – sammen om en bæredygtig fremtid,« siger Henrik Birch, der er adm. direktør i Envafors.

»Naturstyrelsen glæder sig over endnu en gang at indgå en skovrejsnings-aftale med Slagelse Kommune og nu også Envafors. Med den nye aftale og Nordskoven, der er i gang, skabes der nu nye skov- og naturområder til glæde for både dyr og mennesker i Slagelse Kommune, samtidig med at drikkevandet beskyttes til kommende generationer,« siger skovrider Jane Skov Lind fra Naturstyrelsen.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/27gl