Strider mod islam at blive begravet i kommunen

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – »Vi er blevet oplyst om, at det ikke er muligt som muslim at blive begravet i Slagelse uden at det strider mod Islam,« skriver Slagelse Kommune. Men hvem oplyser, hvad der strider mod islam?

Det fremgår af dagsordenen for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget på mandag den 30. september 2019 (link rettet flere gange, red.), at Muslimsk Trossamfund ønsker at købe en grund, hvor de vil etablere gravpladser, og at de har behov for omkring 1.500 kvadratmeter, hvilket svarer til 300 gravpladser.

Læs også: Muslimsk Trossamfund ønsker 300 gravpladser.

Ukendt trossamfund oplyser, hvad der strider mod islam

Forvaltningen i Slagelse Kommune kalder konsekvent trossamfundet for “Muslimsk Trossamfund” (med store begyndelsesbogstaver) i både dagsordenen og i korrespondancen.

Men Muslimsk Trossamfund er hverken registreret i Trossamfundsregistret eller i det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Vi har derfor spurgt administrationen i Slagelse Kommune, hvem der står bag påstanden om, at muslimer ikke kan blive begravet i Slagelse.

»Vi er blevet oplyst om, at det ikke er muligt som muslim at blive begravet i Slagelse uden at det strider mod Islam. Muslimsk Trossamfund har forhørt sig om muligheden for at få tildelt et område på en eksisterende kirkegård i Slagelse Kommune uden held,« svarer afdelingsleder Darrin Bayliss fra Center for Miljø, Plan og Teknik i en e-mail, som Slagelse.News modtog fredag kl. 17.00.

Forvaltningen svarer med andre ord ikke på, hvad eller hvem Muslimsk Trossamfund er.

Muslimsk Trossamfund og Slagelse Multikulturel Forening

Det er naturligvis ikke utænkeligt, at “Muslimsk Trossamfund” er identisk med Slagelse Multikulturel Forening, og de bliver også omtalt af Sjællandske i dagens avis.

Slagelse Multikulturel Forening anerkender overfor Sjællandske, at muslimer kan blive begravet i Slagelse, men at det så bliver uden alle de muslimske ritualer.

»Det vil være lettere for os alle sammen, hvis det kan lade sig gøre at få etableret nogle gravpladser til muslimer, siger Bilal Biyik, der er formand i Slagelse Multikulturel Forening, til Sjællandske og fortsætter:

»Men så er det ikke med de faste ritualer, som vi har. Også jøder og kristne har en bestemt måde at gøre det på. Det har vi også.«

Det uddybes i papiravisen Sjællandske, at en muslimsk begravelse helst skal foregå inden for 24 timer efter, at døden er indtruffet, og at det helst skal ske i særligt indviet jord.

Diyanet ejer Slagelse Multikulturel Forenings lokaler

I det tyrkiske moskémiljø er det generelt den tyrkiske stats religiøse ministerium, Direktoratet for Religiøse Anliggender (ofte kaldt Diyanet), som ikke bare står for den officielle statsislam i Tyrkiet, men også udsender og aflønner imamer i moskéer i blandt andet Danmark.

I Danmark er det Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse (i daglig tale Diyanet), som står for disse opgaver gennem hovedkvarteret i Glostrup. Herfra håndteres udskiftning af imamer. Derudover videredistribuerer de angiveligt fredagsprædikenerne.

Slagelse.News har tidligere skrevet, at det er Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse (også kaldet Diyanet), som ejer bygningen på Landsgravvej 27A i Slagelse By, hvor Slagelse Multikulturel Forening lejer sig ind.

Læs også: Hvornår er en ikke-moské en moské?

Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse er fortsat registreret som ejer jævnfør Den Offentlige Informationsserver.

Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse angiver i den danske sektion på deres hjemmeside, at deres moské i Slagelse ligger på Sct. Mikkelsgade 2 (Slagelse Moské), og stiftelsen angiver i den tyrkiske sektion, at moskéen ligger på Landsgravvej 27A (Slagelse Camii (moské på tyrkisk, red.)). Bilal Biyik er angivet som formand.

Diyanet er direkte underlagt den tyrkiske præsident Erdogan

Det er intet nyt i, at de tyrkiske moskeer hører under Diyanet, for direktoratet har eksisteret siden 1924. Det blev etableret året efter, at Kemal Atatürk grundlagde det moderne Tyrkiet.

Oprindeligt skulle direktoratet holde styr på islam og sikre sekularismen (adskillelse af stat og religion, red.), men direktoratet har fået en helt anderledes rolle over de seneste år.

»Diyanet er i dag direkte underlagt Erdogan (Tyrkiets præsident, red.). Under ham er kursen ændret, og er siden 2011 blevet brugt til at genintroducere en mere konservativ forståelse af islam i den tyrkiske stat og det tyrkiske samfund,« sagde Jakob Lindgaard, forsker i Tyrkiet fra Dansk Institut For Internationale Studier, til Information forrige år.

Tyrkiske muslimer, som oplyser, hvad der strider mod islam

Det fremgår ikke af dagsorden, e-mail eller avisartikler, hvilken personer eller kirkegårde i Slagelse Kommune, som Muslimsk Trossamfund eller Slagelse Multikulturel Forening har haft kontakt med.

Det er kun oplyst, at: »Muslimsk Trossamfund har forhørt sig om muligheden for at få tildelt et område på en eksisterende kirkegård i Slagelse Kommune uden held.«

Når forvaltningen i Slagelse Kommune oplyser, hvad der strider mod islam, og hvad der ikke er muligt for muslimer, og når forvaltningen skriver Muslimsk Trossamfund, så mener forvaltningen, hvad Slagelse Multikulturel Forening og Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse mener.

Denne stiftelse er identisk med Direktoratet for Religiøse Anliggender i Tyrkiet (også kaldt Diyanet).

Øverst: Muslimske gravpladser i Istanbul i Tyrkiet. (Foto: Runoman / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.