Slagelse Kommune stævnes af V, DF og RV

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) i Slagelse Kommune stævnes af Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre i forbindelse med en ændring af styrelsesvedtægten tidligere på året.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) kan se frem til at modtage en stævning. Formelt set indgiver Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre en stævning mod Slagelse Kommune. Sagen køres ved civilretten, således at der kan føres vidner. Det er ikke muligt, hvis det kommunale tilsyn behandler sagen. Det skriver Sjællandske.

Det startede med, at John Dyrby Paulsen opsagde samarbejdet mellem mindretalsgruppen V, DF og RV og flertalsgruppen S, SF, EL og LA i en e-mail den 10. marts 2018.

Relateret: John Dyrby Paulsens fulde e-mail til V, DF og RV

Herefter blev styrelsesvedtægt for 2018 ændret på et byrådsmøde den 26. marts 2018. Det medførte, at mindretalsgruppen (V, DF og RV) mistede alle sine formandsposter. Dertil kom, at vederlaget til 1. viceborgmester Villum Christensens (LA) blev forøget, mens vederlaget til 2. viceborgmesteren Ann Sibbern (DF) bortfaldt.

Det fremgår af referatet, at V, DF og RV “anfægter det lovmedholdelige i ændringen af Styrelsesvedtægten og ønsker, at det undersøges yderligere, ud over den redegørelse, der er fremsendt fra administrationen”.

Relateret: Fortsat uenighed om styrelsesvedtægt er lovlig

Venstres gruppeformand, Knud Vincents, mente, at mindretalsgruppen, også kaldet blå blok, ville have en god sag ved en eventuel klage til Ankestyrelsen. De har nu besluttet, at sagen skal køres ved civilretten.

Der har været en lignende sagt i Randers Kommune, hvor tre udvalgsformænd mistede deres poster som udvalgsformænd i 2015 i forbindelse med en omkonstituering. Her konkluderede Retten i Randers i april 2018, at det var ulovligt.

Relateret: Ulovligt, da tre udvalgsformænd mistede deres poster

»Politisk uenighed og personsager er ikke gyldige grunde til at afskære halvdelen af byrådet (og vælgerne) fra den indflydelse, der én gang er givet,« skriver byrådsmedlem og tidligere borgmester Stén Knuth (V) i et Facebook-opslag.

Læs også: Det startede med et kupforsøg og fortsatte med en grund

 

Vi er desværre nået dertil, at hvis loven ikke overholdes så er vi nød til at gå rettens vej for at få afdækket…

Slået op af Venstre i SlagelseMandag den 9. juli 2018

Læs videre: V: Intet lovligt grundlag for ændringen af styrelsesvedtægten


Øverst: John Dyrby Paulsen (S). Arkivfoto: Slagelse Kommune.

Opdateret.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.