Uddannelse af sygeplejersker forankres i Roskilde

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – Sygeplejerskeuddannelsen placeres på Roskilde Universitet, som overtager uddannelsen fra Aarhus Universitet. I den forbindelse flyttes uddannelsen fra Emdrup i København til Roskilde.

Sygeplejersker får fra nytår mulighed for at tage kandidatuddannelsen i sygepleje inden for regionens geografi. Uddannelsen placeres på Roskilde Universitet tæt på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, og det vækker glæde hos regionsrådsformand Heino Knudsen. Det skriver RUC OG Region Sjælland i flere pressemeddelelser.

Roskilde har gode transportmuligheder for studerende

Mange søger hvert år ind på sygeplejerskeuddannelsen rundt om i regionen. Og når kalenderen siger 2023, bliver det også muligt for dem at læse videre og tage en kandidat i sygepleje tæt på regionens sygehuse.

»Det er helt centralt for rekruttering og faglig udvikling, at sygeplejersker kan videreuddanne sig øst for Storebælt. Jeg er derfor særligt glad for, at uddannelsen fastholdes i Østdanmark og den nu placeres endnu tættere på sygehusene i Region Sjælland. Det er også godt, at placeringen i Roskilde sikrer gode transportmuligheder for de studerende, til glæde for alle i både Hovedstaden og på Sjælland,« siger Heino Knudsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland.

Regionen vil bidrage med stærke kliniske miljøer

Uddannelsen placeres på Roskilde Universitet, som overtager uddannelsen fra Aarhus Universitet. I den forbindelse flyttes uddannelsen fra Emdrup i København til Roskilde.

Roskilde Universitet vil derfor afsøge mulighederne for samarbejde med kliniske miljøer i både Region Sjælland og Region Hovedstaden, for eksempel i forbindelse med specialer eller andre projektforløb.

Derudover undersøges muligheden for forlagt gruppearbejde i en række sjællandske byer, således studerende bosat dér vil kunne mødes i projektgrupper på udvalgte dage – eventuelt med lokal understøttelse fra for eksempel lokale sygehuse eller professionshøjskoler.

»Det har blandt andet været vigtigt for os at prioritere transporttiden for både nuværende og kommende studerende og ansatte fra København og det øvrige Sjælland og adgangen til et klinisk sundhedsfagligt miljø. Med en placering i det centrale Roskilde tæt på hospitalet styrker vi kontakten til de kliniske fagmiljøer. Samtidig vil uddannelsen være til rådighed for studerende fra Sjælland som helhed. Jeg glæder mig over denne løsning og til at videreføre en så samfundsmæssigt vigtig uddannelse,« siger Andreas de Neergaard, der er dekan for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet.

Region Sjælland ser frem til et tæt samarbejde med RUC (Roskilde Universitet):

»Vi ser frem til et tæt samarbejde med RUC og hilser drøftelser om de studerendes muligheder, sygeplejefaglig forskning og andre områder, hvor det giver mening at samarbejde, meget velkommen. Vi er klar til at bidrage endnu mere fra vores stærke kliniske miljøer, så uddannelsen og den forskning, der er knyttet, kommer til at tage udgangspunkt i det der foregår på sygehusene. Vi ser store perspektiver i, at uddannelsen er forankret lokalt i Region Sjælland, da vi er den region, der har de største behov for at fastholde, tiltrække og sikre udvikling til vores medarbejdere,« siger Heino Knudsen.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Ozankutsal / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.