Syvpunktsplan skal rette op på mangelfulde brystundersøgelser

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Artiklen er opdateret for 5 år siden.

Zand.News – Forretningsudvalget i regionen har fået en redegørelse om de mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus samt en syvpunktsplan. Førstnævnte fik Forretningsudvalget til at indlede en afskedigelsessag mod sygehusdirektøren.

Forretningsudvalget i Region Sjælland fik i dag fremlagt en detaljeret redegørelse i sagen om mangelfulde visitationer til brystundersøgelser på Radiologisk afdeling på Ringsted Sygehus. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Formand: »Der er truffet nogle helt uforståelige beslutninger«

Forretningsudvalget fandt på baggrund af redegørelsen, at Vagn Bach, sygehusdirektør på Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse, ikke har levet op til sit ansvar og sine pligter som sygehusdirektør.

Derfor har man bedt direktionen i Region Sjælland om at tage de nødvendige personalemæssige skridt. Det betyder, at der nu indledes en afskedigelsessag.

»Det er et særdeles kritisk forløb, hvor der er truffet nogle helt uforståelige beslutninger. Det har ført til, at nogle kvinder har udviklet brystkræft, selvom det kunne være undgået. Det kan ikke undskyldes nok. Regionsrådet udtrykker derfor også den dybeste beklagelse overfor de berørte kvinder, som opfordres til at søge erstatning,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Syvpunktsplan skal sikre kvalitet og hjælpe de berørte

Sammen med redegørelsen blev Forretningsudvalget også præsenteret for en syvpunktsplan udarbejdet af direktionen i Region Sjælland. Heino Knudsen er betrygget i, at der nu ligger en plan, som skal intensivere hjælpen til de kvinder, som er berørte af sagen.

»Direktionen i Region Sjælland har udarbejdet en plan med syv indsatser, som ikke mindst styrker hjælpen til de berørte kvinder samt sikrer kvaliteten i brystundersøgelserne. Jeg har tillid til, at der nu rettes op, samt at der kommer fuldt fokus på at støtte og hjælpe de berørte kvinder,« siger Heino Knudsen.

De syv indsatser for de berørte kvinder og for fremtiden

De syv indsatser skal først og fremmest styrke hjælpen til de berørte kvinder, men den skal også sikre kvaliteten i de fremtidige brystundersøgelser.

1) Hotline for berørte kvinder

Kvinder der er berørt at sagen kan på hverdage fra kl. 8-22 få rådgivning og hjælp i forhold til at klage og søge erstatning. Kvinder kan også få afklaret, om de har fået en mangelfuld undersøgelse.

2) Personlig samtale

Kvinder der har fået konstateret brystkræft tilbydes en personlig samtale med afdelingen, eller alternativt andre uvildige fagpersoner, for at få afklaring om deres forløb, behandling samt klage og erstatningsmuligheder.

3) Psykologbistand

Region Sjælland har indgået aftale med en virksomhed, som kan yde krisehjælp og psykologbistand til berørte kvinder. Såfremt nogle hellere selv vil finde en psykolog finansieres dette af Region Sjælland.

4) Vurdering fra Rigshospitalet

Rigshospitalet vurderer undersøgelses- og behandlingsforløb for de kvinder, der har fået konstateret kræft i perioden, for at afdække, om der er sammenhæng til den mangelfulde undersøgelse.

Ud fra vurderingen kontaktes de kvinder, hvor regionen anbefaler, at de klager og søger erstatning.

5) Afdeling flyttes til Sjællands Universitetshospital

Afdelingen der udfører undersøgelserne for brystkræft foreslås flyttet til Sjællands Universitetshospital. Regionsrådet vil hurtigst muligt tage stilling den organisatoriske flytning og en eventuel fysisk flytning.

6) Overvågning af at kvaliteten opretholdes

For sikre at der også fremadrettet er den rette faglige kvalitet på afdelingen, vil der blive gennemført en løbende klinisk kontrol af 10 udvalgte patientforløb pr. måned fra marts 2019. Der følges løbende op på, at alle retningslinjer er opdaterede og bliver fulgt.

7) Medarbejdere skal fortælle om kvalitetsproblemer

Der gennemføres en kampagne for at styrke kendskab til regional retningslinje for bekymringshenvendelser. Her har medarbejderne både ret og pligt til at gå til ledelsen, hvis de oplever problemer.

Læs også: Sygehus gennemgår 8.700 journaler efter ni kræfttilfælde.

Øverst: Regionshuset. (Foto: Region Sjælland). /rk

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.